Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 5. līdz 8. maijam30. aprīlis, 2021Pašvaldība

  Trešdiena, 5. maijs

  13.00 Liepājas pilsētas mācību jomu koordinatoru profesionālās sarunas, tiešsaiste.

  14.00 Iepirkumu komisija, attālināti.

  16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti.

  Atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 31. gadadienu, nedēļas garumā – no 4. līdz 9. maijam – J. Čakstes laukumā varēs vērot īpaši veidoti pilsētvides izstādi “Brīvības svētki Liepājā”.

  Līdz 10. maijam ikviens aicināts līdzdarboties Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.–2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādē un izteikt savu viedokli, aizpildot aptaujas anketu.

  Līdz 10. maijam skolēni aicināti pieteikties darbam vasarā e-klasē, pie sociālā pedagoga vai karjeras konsultanta.

  Ceturtdiena, 6. maijs

  9.00 Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš ar ziņojumu uzstāsies Eiropas Reģionu komitejas (COR) 144. plenārsesijā, attālināti tiešsaistē.

  13.00 Sociālo lietu komisija, attālināti.

  13.00 Liepājas domes vadība piedalīsies Biedrības YOU+ organizētajā diskusijā jauniešiem "Jaunā vēlētāja rokasgrāmata", attālināti tiešsaistē.

  15.00 Metodiskais darbs skolās – profesionālās sarunas Liepājas pilsētas skolu metodiķiem/direktoru vietniekiem mācību jomā, tiešsaiste.

  15.00 Liepājas domes vadība piedalīsies biedrības "Mediācijas telpa" organizētajā diskusijā "Kopā stipri!", attālināti tiešsaistē.

  16.00 Projekta “Nākotnes Liepāja” izvērtēšanas seminārs. Tiešsaiste.

  Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis attālināti tiešsaistē piedalīsies LLPA organizētā sanāksmē, kurā notiks LLPA biedru tikšanās ar Finanšu ministru.

  Piektdiena, 7. maijs

  Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja vadība un attīstības speciāliste piedalīsies Kurzemes Tūrisma asociācijas valdes sēdē.

  Liepājas domes vadība dosies aplūkot jaunatklāto Miķeļa Valtera ielu.

  Sestdiena, 8. maijs

  10.00 Liepājas domes vadība Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienā noliks ziedus kritušo karavīru atdusas un piemiņas vietās.

  PI “Komunālā pārvalde” plānotie darbi

  1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
  4. Turpināsies Roņu ielas pārbūve. Roņu ielā, posmā no Uliha ielas līdz īpašumam Roņu 4, ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  5. Turpināsies Ezermalas ielas un gājēju tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve. Būvdarbu laikā līdz 2021. gada augustam būs noteikti satiksmes ierobežojumi.
  6. Turpināsies tehnoloģiskais pārtraukums grants seguma brauktuves pārbūves objektā – Jāņa Asara ielā. Šobrīd turpinās dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
  7. Ir pabeigti ietves un veloceļa izbūves darbi 14. novembra bulvāra posmā starp Grīzupes un Pulvera ielu, gar dzīvnieku patversmi “Lauvas sirds”. Šobrīd turpinās dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
  8. Ir pabeigta Tosmares ielas brauktuves pārbūve no F.Grīniņa līdz Metalurga ielai. Ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  9. Turpināsies ielas pārbūve L. Paegles ielas posmā no Uliha līdz Liepu ielai.
  10. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
  11. Turpināsies estrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve un koncertdārza iekļaušana Jūrmalas parkā, izveidojot jaunus apstādījumus un labiekārtojumu agrāk nožogotajā parka teritorijā.
  12. Turpināsies dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas būvniecība un teritorijas labiekārtošana Salmu ielā 53, kur būs dzīvesvieta bērnunama audzēkņiem kopā ar atbalsta personālu.
  13. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.
  14. Turpināsies Baseina ielas pārbūve no Tirgus līdz Raiņa ielai. Noteikti satiksmes ierobežojumi.
  15. Turpināsies pavasara darbi apstādījumos.
  16. Turpināsies izslīkušo izbraukāto, izbradāto un citādi bojāto zālienu atjaunošana – līdzināšana, papildināšana un piesēšana.
  17. Turpināsies gājēju laipu un cita pludmales inventāra sagatavošana izvietošanai kāpu zonā un liedagā.
  18. Turpināsies Liepājas centrālās pludmales izejas aiz koncertestrādes “Pūt, vējiņi!” pārbūve, līdz ar to ir ierobežota kustība pa Jūrmalas parka pastaigu un veloceļu.
  19. Turpināsies Jūrmalas parka skeitošanas laukuma iekārtu (rampu) atjaunošanas darbi. Remontdarbu dēļ laukums ir slēgts.
  20. Turpināsies Salmu ielas ietves pārbūve Raiņa 6. vidusskolas pusē, no Pļavu līdz Ganību ielai.
  21. Notiks nolauzto vai izzāģēto koku celmu frēzēšana.
  22. Turpināsies asfaltbetona bedrīšu remonts uz brauktuvēm.
  23. Ja būs piemēroti laika apstākļi, notiks ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
  24. Ja būs piemēroti laika apstākļi, notiks grants ielu apstrāde ar pretputekļu maisījumu.
  25. Sakarā ar brauktuves seguma virskārtas atjaunošanu un bojāto brauktuves apmaļu un atsevišķu ietvju posmu remontdarbiem līdz maija beigām noteikti satiksmes ierobežojumi Uliha ielā – posmā no Jūrmalas līdz Robežu ielai.

  Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963.

  Lai paplašinātu iespējas iedzīvotājiem ērtāk nodot informāciju par uzlabojumiem pilsētvidē, kā arī veicinātu saziņu ar Liepājas pašvaldību, izveidota mobilā lietotne ar nosaukumu “Liepājas pilsēta”. Lietotnē sākotnēji iekļautas četras funkcijas:

  • informēt par nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē,
  • izplānot braucienu pilsētas sabiedriskajā transportā,
  • iepazīties ar gaidāmajiem pasākumiem un norisēm,
  • saņemt svarīgākos paziņojumus no pašvaldības.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: samd@liepaja.lv