Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas Rietumkrasta vidusskolā tiks mainīta izglītības pakāpe23. maijs, 2024Izglītība

  1 no 1

  Šodien, 23. maijā Liepājas valstspilsētas domes sēdē tika apstiprināts lēmums par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas reorganizācijas procesu, nosakot pakāpenisku pāreju no vidusskolas uz pamatskolu ar nākamo mācību gadu.

  Lēmums pieņemts, izvērtējot un iepazīstoties ar 2024. gada aprīļa Izglītības kvalitātes valsts dienesta akreditācijas ekspertu ziņojumu par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas akreditācijas rezultātiem, kā arī ņemot vērā un analizējot vairākus kritērijus - nacionālā līmenī noteikto izglītojamo skaita kritēriju, infrastruktūras noslogojumu, pedagogu noslodzi un kapacitāti, centralizēto eksāmenu un izglītojamo mācību sasniegumus valsts pārbaudes darbos rezultātus, priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājus u.c.

  Līdz ar to tiek paredzēts, ka ar 2024. gada septembri Liepājas Rietumkrasta vidusskola vairs neuzņems izglītojamos 10. klasē, savukārt ar 2025. gada septembri izglītojamos vairs neuzņems 10. un 11. klasē, tādējādi sākot ar 2026./2027. mācību gadu izglītības iestāde kļūs par pamatskolu. Savukārt iestādē iepriekš īstenoto tālmācības un neklātienes izglītības programmas īstenošanu turpmāk pārņems Liepājas Raiņa vidusskola. Lēmums stājas spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

  Vienlaicīgi, domājot par skolēnu vispusīgu attīstību, Liepājas Rietumkrasta vidusskolā ar nākamo mācību gadu plānots uzsākt alternatīvās pedagoģijas īstenošanu un jau septembri atvērt 1. klasi, kurā realizēs Montesori mācību pieeju. Pieeja īpaši paredzēta pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, aptverot tādas mācību jomas kā valoda, dabaszinības, sensorā un matemātikas joma. Līdz augusta beigām tiek plānots iekārtot mācību telpas, pielietot autentiskus mācību materiālus, lai skolēni varētu mācīties praktiskā darbībā.

  Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana ļaus efektīvi izmantot izglītības iestāžu infrastruktūru un cilvēkkapitāla resursus, tādejādi arī veicinot Liepājas izglītības ekosistēmas attīstību un finansējuma efektīvu pārvaldību.

  Informāciju sagatavoja

  Renāte Meļķe
  Liepājas Izglītības pārvalde
  Komunikācijas vadītāja
  Tālrunis: 26 164 739
  E-pasts: renate.melke@liepaja.edu.lv