Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas SEZ pārvalde izstrādās Karostas kanāla vēsturiskā piesārņojuma vides riska novērtējumu18. aprīlis, 2024Uzņēmējdarbība

  Karostas kanāls
  1 no 1

  2024. gada 22. un 23. aprīlī projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros, notiks projekta trešais un noslēdzošais pieredzes apmaiņas pasākums.

  Pasākuma ietvaros projekta partnera Norvēģijas Ūdens pētniecības institūta (NIVA) eksperti iepazīstinās Liepājas SEZ pārvaldes speciālistus ar vides riska novērtēšanas metodoloģiju un Norvēģijas Vides aģentūras izstrādātā vides riska novērtēšanas rīka izmantošanas iespējām.

  Pasākuma ietvaros notiks arī vides riska novērtēšanas praktisko iemaņu apguve un Karostas kanāla vides situācijas attīstības scenāriju izstrāde, pamatojoties uz pieredzes apmaiņas ievaros izstrādātā Karostas kanāls vides piesārņojuma riska novērtējuma rezultātiem.

  Liepājas SEZ pārvaldes Ostas infrastruktūras projektu daļas vadītājs Ivo Koliņš: “Arī pēc projekta īstenošanas Liepājas ostas Karostas kanāla gultnē paliks zināms apjoms piesārņotu nogulumu un, lai arī šie nogulumi atrodas kanāla akvatorijas daļā, kura netiek izmantota regulārai kuģu kustībai, šajos nogulumos ieslēgtais piesārņojums saglabā potenciālus draudus Karostas kanāla vides piesārņošanai. Tādēļ projekta ietvaros tiek pārņemta Norvēģijas partneru pieredze, kas saistās ar vides riska novērtējuma izstrādi, t.sk. piesārņotās ūdens tilpnēs, izmantojot speciālu Norvēģijas Vides aģentūras izstrādātu vides riska novērtēšanas rīku. Pieredzes apmaiņas mērķis ir nodrošināt zināšanu pārnesi, lai Liepājas SEZ pārvaldes speciālisti varētu nākotnē patstāvīgi un regulāri veikt Karostas kanāla vēsturiskā piesārņojuma vides riska novērtējumu.”

  Liepājas SEZ pārvalde īsteno projektu “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi”, kas tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros ar mērķi samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli.

  Projekta ietvaros no Karostas kanāla gultnes ir izņemti 145 tūkstoši kubikmetru vēsturiski piesārņotu nogulumu, kuri ir pārvietoti uz kanāla piesārņoto nogulumu deponēšanas vietu.

  Strādājam kopā zaļai Eiropai!

  Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 4 737 722,26 EUR, no kurām 4 027 063,92 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.

  Informāciju sagatavoja

  Līga Ratniece-Kadeģe
  Komunikācijas un korporatīvās pārvaldības speciāliste
  Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde
  E-pasta adrese: komunikacija@lsez.lv