Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas Sociālā dienesta Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem uzlabos vides pieejamību22. februāris, 2024Sociālais atbalsts

  22. februāra Liepājas valstspilsētas domes sēdē apstiprināts finanšu palielinājums pašvaldības rīcības un investīciju plāna projektam "Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20”, palielinot šim mērķim plānoto Eiropas Savienības un pašvaldības finansējumu par vairāk kā 53 000 eiro. Līdz ar to kopējais finansējums projektam būs 187 419,32 eiro, un to plānots īstenot līdz 2026. gada jūnijam.

  Projekta mērķis ir palielināt to publisko pakalpojumu un publisko ēku skaitu Liepājā, kurās tiek sniegts pašvaldības sociālais pakalpojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī lai veicinātu personu, kuras apmeklē Dienas centru, vienlīdzīgas iespējas un sociālo iekļaušanos.

  Šo projektu plānots īstenot līdz 2026. gada 30. jūnijam, uzlabojot vides pieejamību, sakārtojot arī galveno ieeju un sētas pagalmu. Dienas centrā paredzēts veikt šādus uzlabojumus: galvenās ieejas durvju nomaiņu, uzbrauktuves izbūvi pie galvenās ieejas ēkā, alternatīvās ieejas (pagalma) durvju pielāgošanu, starptelpu bīdāmo durvju uzstādīšanu, vizuālās un taktilās informācijas uzlabošanu, kāpņu margu uzlabošanu, pielāgotas dušas un tualetes telpas izbūvi cilvēkiem ar invaliditāti, elektroinstalācijas atjaunošanu, gaismas brīdinājuma signalizācijas avārijas situācijā uzstādīšanu, pagalma teritorijas labiekārtojuma atjaunošanu – automašīnu stāvvietas izbūvi cilvēkiem ar invaliditāti, bruģakmens seguma ieklāšanu. Šā gada janvārī pabeigta projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde.

  Atveseļošanas fonda finansējuma palielinājumu vienas ēkas vides pieejamības nodrošināšanai paredz Ministru kabineta 2022. gada 20. septembra noteikumu Nr. 582 grozījumi, tāpēc ar Domes lēmumu bija nepieciešami arī šī projekta grozījumi.

  Projekta "Vides pieejamības uzlabošana Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T. Breikša ielā 16/20, Liepājā" kopējās izmaksas tagad plānotas 187 419,32 eiro apmērā (iepriekš - 134 310 eiro), no tām AF finansējums (82,64%) – 154 892,00 eiro, Liepājas valstpilsētas pašvaldības līdzfinansējums (17,36%) – 32 527,32 eiro. Izmaksas vēl tiks precizētas pēc iepirkumu veikšanas.

  Projekts tiek īstenots ar Atveseļošanas fonda (AF) atbalstu, 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” pirmās kārtas “Valsts un pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” ietvaros.

  Projekts izstrādāts saskaņā ar Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmu, kuru izstrādē tika iesaistītas plašas sabiedrības grupas.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv