Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles krusts atmirdz jaunā spožumā7. augusts, 2019Kultūra

  1 no 1Jau redzamas Sv. Trīsvienības katedrāles torņa jaunās aprises pēc tā fasāžu atjaunošanas.

  Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds informē, ka jūlijā noslēdzās katedrāles torņa krusta un lodes zeltīšanas darbi – torņa augstākā, labi redzamā daļa, ieguvusi jaunu spožumu.

  Darbi uz vietas objektā 55 m augstumā, speciāli uzbūvētā laika un darba apstākļiem atbilstošā aizsargplēvju konstrukcijā tika veikti apmēram divu nedēļu garumā, un tos SIA “Firma UPTK” vadībā veica restauratores Agnese Gulbe un Dagmāra Mišķe. Līdz tam notika vairāku nedēļu sagatavošanās darbs – tika izveidoti eksperimenta laukumi, torņa lode un krusts tika attīrīti no uzslāņojumiem, slīpēti, gruntēti, krāsoti ar pretkorozijas krāsu un ar fiksētā zelta plāksnēm tika uzklāts plāns zelta slānis. Kopumā izmantoti 16,5 g zelta un izlietotas 400 zelta lapiņas. Restauratore Agnese Gulbe atzīst, ka šādā augstumā darbs veikts pirmo reizi, saskaroties gan ar aukstā vēja plūsmas, gan karstās saules ietekmi. Svarīgs nosacījums darbam šādā augstumā bija fiziskā sagatavotība un nebaidīšanās no augstuma.  Restauratora darbs ietver plaša spektra darbu procesu un sadarbība ar restauratorēm turpināsies arī pie nākošajiem darbiem -  dievnama pulksteņa ciparnīcu atjaunošanas.

  Par katedrāles atjaunošanas darbiem jau tika vēstīts jūnijā, kad tika atvērta 1985.gadā ievietotā kapsula – vēstījums torņa lodē  - un pēc tam ievietots jaunais vēstījums. Kopš jūnija atjaunošanas darbi turpinājušies, veicot logu un slēģu restaurāciju un nomaiņu nepilnu 60% apjomā. Noslēdzas darbs pie logu restaurācijas ērģeļu telpā un augustā ērģeļu meistars ievietos atpakaļ instrumentam atjaunošanas darbu dēļ demontētās mehānikas daļas un stabules, kā arī atjaunotās ērģeļu reģistru pogas.

  Jūnija mēnesī tika uzsākta torņa fasādes krāsošana, metāla konstrukciju atjaunošana (torņa augšējā kniedētā dzelzs daļa, tai skaitā jumts, torņa skatu platformas, čuguna balustrāde, kapiteļu volūtas), esošā skārda demontāža, jauna skārda ieklāšana (dzegas, elementi uz torņa), atsegtās armatūras un enkuru restaurācija.

  Intensīvs darbs noritējis baznīcas tornī, kur bija nepieciešams veikt papildus torņa nostiprināšanu. Nokaļot bojāto apmetumu, atklājās nozīmīgi bojājumi torņa konstrukcijās, kuru veikšana nebija ieļauta projekta izmaksās, bet kuriem ir būtiska nozīme torņa konstrukciju noturības saglabāšanā un sabrukšanas draudu novēršanā. Liepājas Sv. Trīsvienības evaņģēliski luteriskā draudze ir noslēgusi vienošanos ar būvnieku SIA “Firma UPTK” par darbu veikšanu ar atlikto maksājumu. Torņa papildus darbu  kopējās izmaksas ir 87 663 EUR. Trešdaļu no šīm izmaksām plānots segt, izmantojot projektu konkursos piešķirtos Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes (10 000 EUR) un Liepājas pilsētas pašvaldības (20 000 EUR) finanšu līdzekļus. Atlikušo divu trešdaļu neplānoto izmaksu segšanai, aicinām katru, kam rūp dievnama atjaunošana, atbalstīt šo darbu sekmīgu norisi. Tornī veiktie papildus darbi līdz augustam - erodējošā un bojātā mūra pārmūrēšana, mūra enkurošana un injicēšana.

  Jūlija mēnesī tika pabeigti drenāžas ierīkošanas un pamatu cokola restaurācijas darbi, kā arī lielākā daļa no zibensnovadīšanas sistēmas montāžas darbiem. Baznīcas cokola, pamatu un hidroizolācijas darbi ir ļoti svarīgi, jo  hidroizolācijas neesamība un cokola sliktais stāvoklis bija cēlonis tam, ka ūdens virzījās uz mājas ārsienām, negatīvi ietekmējot akmens detaļas, apmetumu, ieejas portālus un tajās esošās ieejas durvis. Jūlijā vienlaikus turpinājusies dzegu vilkumu atjaunošana, fasādes krāsošana, konstruktīvo plaisu likvidēšana, metāla konstrukciju atjaunošana un pulksteņa ciparnīcu virsmu attīrīšana.

  Sadarbībā ar biedrību “Baltische Baudenkmäler e.V.” jūlija beigās tika uzsākta katedrāles ārdurvju restaurācija. Ēkai ir piecas restaurējamas ārdurvis ar virslogiem, vienas remontējamas durvis. Darbus atbalsta Vācijas Federatīvā Republika, ko pārstāv pilnvarotā pārstāve kultūras un mediju lietās (Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM)). 2019.gada 9. jūlijā Liepājā viesojās biedrības “Baltische Baudenkmäler” priekšsēdētājs barons Michael von Grotthuss. Vizītes ietvaros notika iepazīšanās ar draudzes un baznīcas atjaunošanas fonda pārstāvjiem,  vienošanās par turpmāko sadarbību veiksmīgai projekta norisei, kā arī fasādes restaurācijas projekta norises apskate. Durvju restaurācijas darbus plānots pabeigt novembrī. 

  Liepājas Sv. Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds pateicas katram katedrāles atjaunošanas darbos iesaistītajam un ikvienam šo darbu atbalstītājam. Ziedojumus šajā gada ir veikuši galvenokārt draudzes locekļi un ilggadējie baznīcas restaurācijas darba atbalstītāji. Atbalstu ir sniegusi arī Somijas Jēgeru tradīciju biedrība un Somijas Jēgeru asociācija. Sirsnīgs paldies arī ikvienam liepājniekam, kurš ar savu ziedojumu, darba ieguldījumu  vai citādi sniedz atbalstu katedrāles atjaunošanai.

  Liepājas Sv.Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds aicina pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties, lai kopīgiem spēkiem varētu sekmīgi pabeigt uzsāktos darbus.

  Ziedojumu konts

  Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds
  Juridiskā adrese: Lielā iela 9, Liepāja, LV-3401, Latvija
  Reģ. Nr. 40008108234
  Bankas nosaukums: AS Swedbank
  BIC/SWIFT kods: HABALV22
  Konts: LV91HABA0551015229804

  Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasādes atjaunošanas darbi tiek īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” sadarbības projekta “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” ietvaros.

  Būvdarbus Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē plānots pabeigt 2020.gada pavasarī, kopējais projekta īstenošanas laiks 24 mēneši. Liepājas Sv. Trīsvienības katedrāles fasāžu atjaunošanas projekta kopējais budžets 1 176 471 eiro, no kuriem 1 miljonu eiro jeb 85% no kopējā finansējuma plānots segt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un 176  tūkstošus eiro jeb 15% no savāktajiem ziedojumiem baznīcas atjaunošanai. Papildus darbu izdevumi torņa konstrukcijas stiprināšanai, atjaunošanai – 87 663,31 EUR apmērā.

  Informāciju sagatavoja

  Ilze Vitāle
  Liepājas Svētās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda vadītāja
  E-pasts: ilze.vitale@lelb.lv
  Tālrunis: 26 585 678