Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrs

Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes „Tautas mākslas un kultūras centrs” darbības mērķis:

  • piedāvāt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūras pakalpojumus;
  • nodrošināt nacionālās un vietējās kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu;
  • veicināt starpkultūru dialogu un sadarbību;
  • veidot un uzturēt labvēlīgu kultūrvidi sabiedrības jaunradei un sociālajai līdzdalībai.

Liepājas Tautas mākslas un kultūras centrā darbojas 26 amatiermākslas kolektīvi

Ikviens, kurš jūt sevī radošu nemieru un vēlmi izpausties un līdzdarboties Dziesmu un Deju svētku tradīcijas nepārtrauktajā procesā, ir laipni gaidīts Liepājas Tautas mākslas un kultūras centra amatiermākslas kolektīvu kuplajā pulkā!

Kori

Deju kolektīvi

Tautas lietišķās mākslas studijas

Amatierteātri

Folkloras kopas

Vokālā māksla

  • Bērnu un jauniešu vokālā studija “Pērlītes” (4–8 g.v.; 9–16 g.v., vadītāja Iveta Logina),
  • Vokālais ansamblis “Šokolāde” (vadītāja Daiga Ozola),
  • Vīru vokālais ansamblis “Dziedonis” (vadītājs Valdis Aivars).

Fotostudija

Kontaktinformācija

Adrese: Liepājas Latviešu biedrības nams, Rožu laukums 5/6
Tālrunis: 63 423 505, mobilais tālrunis: 20 254 202
E-pasts: kulturas.centrs@liepaja.lv
liepajaskc.lv