Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā radīta ergonomiska un mūsdienīga mācību vide2. marts, 2018Izglītība

  1 no 1Liepājas Valsts 1. ģimnāzija

  Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā pēc modernizācijas pabeigta arī telpu labiekārtošana – mācību kabinetos un gaiteņos izveidota kvalitatīva, komfortabla vide, izvietotas ergonomiskās mēbeles, veikta jaunāko tehnoloģiju uzstādīšana, ļaujot vajadzības gadījumā transformēt mācību procesu arī uz skolas gaiteņiem.

  Skolai ir iegādāts aprīkojums un mēbeles gan mācību telpām, gan metodiskajam centram, lai jau no šī gada septembra būtu iespēja uzsākt īstenot kompetencēs balstīto izglītības procesu.

  Mēbeles mācību telpām, dabaszinību kabinetiem un metodiskajam centram iegādātas kopumā par 560 470 eiro. Savukārt informāciju un komunikāciju tehnoloģijas mācību procesa nodrošināšanai un uzlabošanai gan skolēniem, gan metodiskā centra vajadzībām ir iegādātas par 814 614,63 eiro. 

  Tagad mācību iestādes mūsdienīgais arhitektoniski – telpiskais risinājums kļuvis par vienu veselu - sākot ar labiekārtojumu un beidzot ar iekštelpu priekšmetisko un interjera ekoloģisko un videi draudzīgo aprīkojumu.

  Kā atzīst skolas direktors Helvijs Valcis, visa skola tagad pārvērsta par vienotu mācīšanās telpu, jo mācību process tiek organizēts ne tikai vienā konkrētā klasē, bet “iznests” visā skolas ēkā.

  Skolēni var maksimāli ātri pārkārtoties, lai veidotu savādāku mācību vidi darbam grupās arī skolas gaiteņos. Šim mērķim iegādāti pārvietojamie akustiskie paneļi, kas kalpo gan informācijas izvietošanai, gan skaņas izolācijai.

  Šāda vide māca skolēniem sadarbības prasmes un toleranci, bet akustiskie paneļi slāpē troksni klasēs un skolas gaiteņos grupu nodarbību laikā.

  Jaunums ir divi stāvgaldi katrā klasē, kurus uz ritenīšiem var pārvietot arī gaiteņos. Savukārt glītie un gaumīgie dīvāni gaiteņos ir pārklāti ar antibakteriālo pārklājumu, līdz ar to viegli kopjami. Tie veidoti ar izliekumiem, kas atvieglo komunikāciju skolēniem diskusiju laikā.

  Skola ir vieta, kur bērns pavada ļoti daudz laika, nereti tās ir vairāk nekā astoņas stundas dienā, tāpēc tai jābūt drošai, ērtai, patīkamai, veselību veicinošai, lai bērns varētu pilnvērtīgi mācīties un radoši attīstīties, uzskata Helvijs Valcis. Viens no priekšnoteikumiem ir ergonomikas pamatprincipu ieviešana, kas tagad pilnībā īstenota Liepājas Valsts 1. ģimnāzijā.

  Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā 2017. gada beigās tika pabeigta visas ēkas renovācija, atjaunojot iekšpagalma fasādi un labiekārtojot pagalmu. Renovēti arī dabaszinātņu, informātikas kabineti un bibliotēka. Ģimnāzijas ēkas renovācija piecu gadu laikā tika sadalīta 32 kārtās, ieguldot gandrīz 3 milj. eiro pašvaldības un ES finansējuma. Lielākā daļa no būvdarbiem un līdzekļi skolas labiekārtošanai tiek segta, izmantojot ERAF (Eiropas reģionālās attīstības fonds) finansējumu projekta "Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas attīstība par metodisko centru STEM (dabaszinātņu) un IKT (informācijas tehnoloģiju) jomā” ietvaros.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Mobilais tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv