Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas valstspilsētas politiskās vadlīnijas 2021.–2025. gadam

Attīstības plānošana ietver ne tikai teritorijas, bet arī politikas plānošanas dokumentu – Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes politiskās vadlīnijas. Tas ir dokuments, kas atspoguļo ievēlēto pašvaldības deputātu apņemšanos attiecīgā sasaukuma darbības laikā.

Dokuments ir izstrādāts, izvērtējot hierarhiski augstākos Liepājas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentus. Vadlīnijas izstrādā deputātu pilnvaru laikam, tajās izvirza prioritāros virzienus un uzdevumus pašvaldību institūcijām.

Politisko vadlīniju dokumenti

  1. Liepājas valstspilsētas politiskās vadlīnijas 2021.–2025. gadam (jaunā redakcija, apstiprināts 2022. gada 22. decembra domes sēdē).
  • Atjaunots:
  • 27. decembris, 2022