Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam

Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035. gadam ir ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskais mērķis un prioritātes, iezīmēta pašvaldību attīstības telpiskā perspektīva.

Stratēģijas galvenais mērķis ir kalpot par ilgtermiņa ietvaru teritorijas plānojumam un attīstības programmai, radot priekšnoteikumus pilsētas un novada ilgtspējīgai un integrētai attīstībai un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Skatīt:

Atbildīgā institūcija par stratēģijas izstrādi un īstenošanas uzraudzību ir Liepājas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde.

Papildu informācija

Aksels Ruperts
Attīstības pārvalde
Stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļa
Eksperts stratēģiskās plānošanas jautājumos
Tālrunis: 63 404 758
E-pasts: aksels.ruperts@liepaja.lv