Deputāti un pieņemšanas laiki


Liepājas domi veido 15 deputāti, kurus iedzīvotāji ievēlē pilsētas domes vēlēšanās reizi četros gados. Dome pārstāv iedzīvotāju – savu vēlētāju – intereses pašvaldības un valstiskā līmenī.

Ar deputātiem personīgi var sazināties, rakstot uz e-pastu: deputāta "vārds.uzvārds@liepaja.lv".

Pieteikties iedzīvotāju pieņemšanai var, iepriekš pierakstoties, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvā, vai zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Jānis Vilnītis, domes priekšsēdētājs

Partija: Latvijas Reģionu apvienība

Jānis Vilnītis, domes priekšsēdētājs

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katru otrdienu plkst. 10.20–11.20, iepriekš pierakstoties.

Gunārs Ansiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos

Partija: Liepājas partija

Gunārs Ansiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katru otrdienu plkst. 10.20 līdz 12.20, iepriekš pierakstoties.

Atis Deksnis, domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos

Partija: Latvijas Reģionu apvienība

Atis Deksnis, domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katru otrdienu plkst. 10.20–12.20, iepriekš pierakstoties.

Uldis Sesks, domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos

Partija: Liepājas partija

Uldis Sesks, domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katru otrdienu plkst. 10.20–12.20, iepriekš pierakstoties.

Helēna Geriloviča

Partija: Saskaņa

Helēna Geriloviča

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša otrā piektdiena plkst. 15.00–16.00, iepriekš pierakstoties.

Modris Šveiduks

Partija: Latvijas Reģionu apvienība

Modris Šveiduks

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša trešā pirmdiena plkst. 15.30–16.30, iepriekš pierakstoties.

Linda Matisone

Partija: Latvijas Reģionu apvienība

Linda Matisone

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: ceturtdienā, nedēļā, kad notiek komiteju sēdes, plkst. 16.00–16.30, iepriekš pierakstoties.

Ludmila Rjazanova

Partija: Saskaņa

Ludmila Rjazanova

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša otrā pirmdiena plkst. 17.20–18.00, katra mēneša pirmā un trešā piektdiena plkst. 15.00–16.30, iepriekš pierakstoties.

Gints Ročāns

Partija: Latvijas Reģionu apvienība

Gints Ročāns

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmā trešdiena plkst. 16.00–17.00, iepriekš pierakstoties.

Pāvels Sereda

Partija: Saskaņa

Pāvels Sereda

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmā pirmdiena plkst. 13.00–15.00, iepriekš pierakstoties.

Gaļina Skorobogatova

Partija: Saskaņa

Gaļina Skorobogatova

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmā pirmdiena plkst. 16.00–17.00, iepriekš pierakstoties.

Edvīns Striks

Partija: Liepājas partija

Edvīns Striks

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmā otrdiena plkst. 15.30–16.30, iepriekš pierakstoties.

Māris Verpakovskis

Partija: Liepājas partija

Māris Verpakovskis

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: ceturtdiena, nedēļā, kad notiek komiteju sēdes, plkst. 12.00–13.00, iepriekš pierakstoties.

Helvijs Valcis

Partija: Liepājas partija

Helvijs Valcis

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katru mēneša otrā otrdiena plkst. 14.00–15.00, iepriekš pierakstoties.

Vilnis Vitkovskis

Partija: Liepājas partija

Vilnis Vitkovskis

CV

Iedzīvotāju pieņemšana: katra mēneša pirmā otrdiena plkst. 10.00–11.00, iepriekš pierakstoties.