Domes vadība


Domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietniekus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Jānis Vilnītis, domes priekšsēdētājs

Iedzīvotāju pieņemšana

Katru otrdienu plkst. 10.20–11.20, iepriekš pierakstoties Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvā vai zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Kontaktinformācija

Andra Štāle
Domes priekšsēdētāja palīdze
Tālrunis: 63 428 782
E-pasts: andra.stale@liepaja.lv

CV

Gunārs Ansiņš, domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos

Iedzīvotāju pieņemšana

Katru otrdienu plkst. 10.20–12.20, iepriekš pierakstoties Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvs vai zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Kontaktinformācija

Blāzma Stivriņa
Domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze
Tālrunis: 63 404 771
E-pasts: blazma.stivrina@liepaja.lv

CV

Atis Deksnis, domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos

Iedzīvotāju pieņemšana

Katru otrdienu plkst. 10.20–12.20, iepriekš pierakstoties Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvā, vai zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Kontaktinformācija

Agnese Lagzdiņa
Domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze
Tālrunis: 63 404 774
E-pasts: agnese.lagzdina@liepaja.lv

CV

Uldis Sesks, domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos

Iedzīvotāju pieņemšana

Katru otrdienu plkst. 10.20–11.20, iepriekš pierakstoties Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, 1. stāvā vai  zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Kontaktinformācija

Andrejs Rjabcevs
Domes priekšsēdētāja vietnieka padomnieks
Tālrunis: 28 699 818
E-pasts: andrejs.rjabcevs@liepaja.lv

CV