Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Domes vadība


Domes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Gunārs Ansiņš, domes priekšsēdētājs

Iedzīvotāju pieņemšana

Katru otrdienu plkst. 9.30–10.30, iepriekš pierakstoties elektroniski "Tiešsaistes pieraksts" vai apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6, 1. stāvs) vai zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Kontaktinformācija

Blāzma Stivriņa
Domes priekšsēdētāja palīdze
Tālrunis: 63 404 771
E-pasts: birojs@liepaja.lv

CV

Salvis Roga, domes priekšsēdētāja vietnieks

Iedzīvotāju pieņemšana

Katru otrdienu plkst. 9.30–10.30, iepriekš pierakstoties elektroniski "Tiešsaistes pieraksts" vai apmeklētāju pieņemšanas centrā (Rožu ielā 6, 1. stāvs) vai zvanot pa tālruni: 63 404 750.

Kontaktinformācija

Agnese Lagzdiņa
Domes priekšsēdētāja vietnieka palīdze
Tālrunis: 63 404 774
E-pasts: agnese.lagzdina@liepaja.lv

CV