Lokālplānojumi

Lokālplānojumu izstrādā pilsētas vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Lokālplānojumus vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai.

Apstiprinātie lokālplānojumi

Lokālplānojums Raiņa ielā 5
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā (1.0 redakcijas numurs).

Lokālplānojums Zemnieku ielā
Lokālplānojums nosaka Zemnieku ielas Nr. 24, 26, 28, 30 un 60 zemesgabalu plānojumu.

Lokālplānojums Ezerlīču ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielai 4.

Lokālplānojums Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā.

Lokālplānojums teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu.

Lokālplānojums  Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā (1.0 redakcijas numurs).

Lokālplānojums Krūmu ielā 39
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39. (1.1. redakcija).

Lokālplānojums Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A un Jūrkalnes ielā 2
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā (2.0 redakcijas numurs).

Izstrādes procesā esošie lokālplānojumi

Lokālplānojums bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai (1.0 redakcija)

Lokālplānojums Klaipēdas ielā 138
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā. (1.0 redakcija).

Lokālplānojums Ezermalas ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A.

Lokālplānojums Grīzupes ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A. Lokālplānojuma izstrāde ir apturēta. Skatīt: Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. jūnija lēmums Nr.238/7

  • Atjaunots:
  • 21. februāris, 2022