Lokālplānojumi

Lokālplānojumu izstrādā pilsētas vai lauku teritorijas daļai kāda plānošanas uzdevuma risināšanai vai teritorijas plānojuma detalizēšanai vai grozīšanai.

Lokālplānojumus vietējā pašvaldība izstrādā pēc savas iniciatīvas un izmanto par pamatu turpmākai plānošanai, kā arī būvprojektēšanai.

Apstiprinātie lokālplānojumi

Lokālplānojums Zemnieku ielā
Lokālplānojums nosaka Zemnieku ielas Nr. 24, 26, 28, 30 un 60 zemesgabalu plānojumu.

Izstrādes procesā esošie lokālplānojumi

Lokālplānojums Ezermalas ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A.

Lokālplānojums Grīzupes ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A.

Lokālplānojums Ezerlīču ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielai 4. Uzzini vairāk.

  • Atjaunots:
  • 5. novembris, 2018