Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Lokālplānojumi

Lokālplānojums ir ilgtermiņa plānošanas dokuments, kuru izstrādā kādai pilsētas daļai (piemēram – kvartālam) kāda noteikta plānošanas uzdevuma risināšanai, teritorijas plānojuma detalizēšanai vai tā grozīšanai. Lokālplānojumu apstiprina kā saistošos noteikumus.

Atšķirībā no detālplānojuma, ar lokālplānojumu iespējams grozīt pašvaldības teritorijas plānojumu, piemēram, mainīt zemesgabalu izmantošanu no rūpniecības uz jauktas centra apbūves teritoriju.

Izstrādes procesā esošie lokālplānojumi

Lokālplānojums Klaipēdas ielā 138
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138, Liepājā. (1.0 redakcija).
Publiskās apspriešanas termiņš: no 2022. gada 25. novembra līdz 22. decembrim.

Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla teritorijas lokālplānojums
Lai veicinātu Jaunliepājas daļas pie Tirdzniecības kanāla attīstību, 10. novembra Liepājas domes sēdē apstiprināts lēmums izstrādāt teritorijas lokālplānojumu. Lasīt vairāk

Apstiprinātie lokālplānojumi

Lokālplānojums bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai (2.1 redakcija)  
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu bijušās rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijai.

Lokālplānojums Raiņa ielā 5
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Raiņa ielā 5, Liepājā (1.0 redakcija).

Lokālplānojums Zemnieku ielā
Lokālplānojums nosaka Zemnieku ielas Nr. 24, 26, 28, 30 un 60 zemesgabalu plānojumu.

Lokālplānojums Ezerlīču ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabalam Ezerlīču ielai 4.

Lokālplānojums Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Dorupes ielā 38 un Caunu ielā 38A, Liepājā.

Lokālplānojums teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp 14. novembra bulvāri, Talsu ielu un Pulvera ielu.

Lokālplānojums  Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Labraga ielā 11 un Talsu ielā 4, Liepājā (1.0 redakcijas numurs).

Lokālplānojums Krūmu ielā 39
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39. (1.1. redakcija).

Lokālplānojums Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A un Jūrkalnes ielā 2
Lokālplānojums groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu zemesgabaliem Krūmu ielā 65, Krūmu ielā 65A, Krūmu ielā 72, Krūmu ielā 74 un Jūrkalnes ielā 2, Liepājā (2.0 redakcijas numurs).

Apturētie lokālplānojumi

Lokālplānojums Ezermalas ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu Ezermalas ielai starp Jauno ostmalu un Zirgu salu un zemesgabalam Ezermalas ielā 2A.
Lokālplānojuma izstrāde ir apturēta. Skatīt: Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes 2022. gada 13. oktobra lēmums Nr. 358/14

Lokālplānojums Grīzupes ielai
Lokālplānojums groza teritorijas plānojumu zemesgabaliem Grīzupes ielā 6 un Grīzupes ielā 8A. 
Lokālplānojuma izstrāde ir apturēta. Skatīt: Liepājas pilsētas domes 2021. gada 19. jūnija lēmums Nr.238/7

  • Atjaunots:
  • 15. novembris, 2022