Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Meži

Vienu ceturtdaļu Liepājas pilsētas teritorijas veido meži, kas veidojušies dažādos laika posmos.

Vairāk kā puse audžu ir vecākas par 60 gadiem, 20%, mežaudžu ir vecākas par 140 gadiem, bet ir saglabājušās arī ļoti vecas priežu audzes, kas ir vecākas par 200 gadiem.

Lai gan Liepāja emocionāli tiek uztverta par pilsētu zem ziedošām liepām, lielāko daļu – 49% no kopējās mežu audzes ¬– veido priedes, 29% – bērzu audzes, mitrās teritorijās valdošā koku suga ir melnalksnis, kas veido 19% no kopējās mežu platības.

Pilsētas centrā un mikrorajonos dabas klātbūtni veido parki un skvēri, bet plašākās un vērtīgākās mežaudzes atrodas pilsētas ziemeļu daļā – Karostā, tostarp pie gleznainās Beberliņu ūdenskrātuves.

Pilsēta rūpējas, lai tiktu saglabāta bioloģiskā daudzveidība, kas ne tikai ainaviski bagātina pilsētu, bet sniedz arī rekreācijas iespējas iedzīvotājiem – doties pastaigās, sportot, atpūsties kopā ar ģimeni un izzināt dabu.