Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Profesionālās ievirzes mūzikas izglītība

Bērniem un jauniešiem ir iespēja iegūt daudzveidīgu muzikālo izglītību divās mūzikas skolās, kas var kļūt par labu pamatu tālākai profesionālajai izaugsmei.

Liepājas bērnu mūzikas skola

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas (LMMDV) bērnu mūzikas skolā iespējams apgūt muzikālo izglītību sešās programmās: taustiņinstrumentu, stīgu instrumentu, pūšaminstrumentu, sitaminstrumentu spēlē, kā arī ģitāras spēlē un vokālajā mūzikā, izvēloties sev vistuvāko priekšmetu un mūzikas instrumentu.

Attīstot savas profesionālās spējas, bērniem un jauniešiem ir iespēja iesaistīties arī dažādos kolektīvos – korī, simfoniskajā orķestrī, pūtēju orķestrī, pūtēju orķestrī, stīgu ansamblī, bigbendā un juniorbendā.

Mācības bērnu mūzikas skolā sniedz iespēju mācīties un muzicēt arī koncertzāles “Lielais dzintars” telpās, atrodoties turpat blakus profesionāliem mūziķiem un nereti arī kopā uzstājoties.

Liepājas Karostas mūzikas skola

Liepājas Karostas mūzikas skola ir Liepājas domes dibināta mūzikas profesionālās ievirzes izglītības iestāde, kur bērni pēc mācību stundām var apgūt zināšanas un prasmes mūzikā.

Mūzikas skolā, kas atrodas Karostā, var apgūt astoņus mūzikas instrumentus, tostarp taustiņinstrumentus, stīgu instrumentus un pūšaminstrumentus.

Atvieglojumi nodarbību maksai Liepājas Karostas mūzikas skola

Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

 • kuram noteikta invaliditāte,
 • kurš atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
 • no ģimenes, kurai ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss.

Atvieglojumu 50% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo no ģimenes:

 • kura audzina 3 (trīs) un vairāk bērnus;
 • kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes statuss.

Atvieglojumu 25% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo:

 • no ģimenes, kura audzina divus bērnus un abi bērni apgūst profesionālās ievirzes programmas skolā;
 • kurš skolā apgūst vairākas izglītības programmas.

Līdzfinansējuma maksu nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 38 “Par vecāku līdzfinansējuma maksu Liepājas pilsētas 2. mūzikas skolā”

Atvieglojumi nodarbību maksai LMMDV bērnu mūzikas skolā

Atlaidi 100% apmērā ir tiesības saņemt:

 • bāreņiem,
 • LMMDV darbinieku bērniem.

Atlaidi 50% apmērā ir tiesības saņemt:

 • bērniem no ģimenes, kurai piešķirts trūcīgā statuss.

Atlaidi 20% mācību maksai piemēro, ja:

 • ģimenei piešķirts daudzbērnu ģimenes statuss,
 • skolā mācās vairāki bērni no vienas ģimenes (brāļi, māsas).

Līdzfinansējuma maksu nosaka: Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas iekšējie noteikumi “Noteikumi par kārtību, kādā Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola var sniegt maksas pakalpojumus

 • Atjaunots:
 • 24. novembris, 2023