Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mūžizglītība

Mūžizglītība ir izglītības process visas dzīves garumā, lai veicinātu personīgo un profesionālo izaugsmi un jaunu prasmju apguvi.

Liepājas iedzīvotājiem ir iespēja iesaistīties dažādās pieaugušo izglītības programmās, ko piedāvā augstākās izglītības iestādes, profesionālās izglītības iestādes un privātās izglītības iestādes.

Liepājā tiek piedāvātas vairākas mūžizglītības iespējas

Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centrs

Kopš 2022.gada 1. janvāra centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa iedzīvotājiem sniedz iespēju saņemt bezmaksas karjeras attīstības atbalsta konsultācijas un apmeklēt dažāda veida pasākumus personības izaugsmei un pilnveidei.

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā plašu pakalpojumu klāstu interesentiem ar vidējo vai augstāko izglītību gan Liepājā, gan ārpus tās. Mūžizglītības nodaļa īsteno formālo un neformālo izglītību, kas ir orientēta uz personības interešu un vajadzību realizēšanu, kas saistīta ar uzņēmību, nodarbinātību, aktīvu pilsonību un sociālo iekļaušanos.

Valsts izglītības attīstības aģentūras mācības pieaugušajiem

Liepājas iedzīvotājiem ir iespējas pieteikties mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansējuma atbalstu.

Bezmaksas latviešu valodas kursi iedzīvotājiem

Informējam, ka šobrīd kursi netiek īstenoti.

Kontaktinformācija

Agnese Lejniece
Liepājas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra
Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja
Tālrunis: 25 646 244
E-pasts: agnese.lejniece@liepaja.edu.lv

  • Atjaunots:
  • 8. jūnijs, 2022