Mūžizglītība

Mūžizglītības iespējas sniedz arī pieaugušajiem cilvēkiem turpināt izglītošanās iespējas un dod iespēju mainīt profesiju un apgūt jaunas kompetences uz tirgū pieprasītām profesijām.

Liepājā tiek piedāvātas vairākas mūžizglītības iespējas

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā plašu pakalpojumu klāstu interesentiem ar vidējo vai augstāko izglītību gan Liepājā, gan ārpus tās. Mūžizglītības nodaļa īsteno formālo un neformālo izglītību, kas ir orientēta uz personības interešu un vajadzību realizēšanu, kas saistīta ar uzņēmību, nodarbinātību, aktīvu pilsonību un sociālo iekļaušanos.

Valsts izglītības attīstības aģentūras mācības pieaugušajiem

Liepājas iedzīvotājiem ir iespējas pieteikties mācībām vērienīgā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, ko īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Tajā ikviens strādājošais vai pašnodarbinātais vecumā no 25 gadiem var paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju ar Eiropas Savienības fondu un valsts līdzfinansējuma atbalstu.

Papildu informācijai un konsultācijām

Inga Kārkliņa
Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības koordinatore
Tālrunis: 63 489 133
Mobilais tālrunis: 28 389 516
E-pasts: inga.karklina@liepaja.edu.lv 
Adrese: Izglītības pārvalde, Uliha iela 36, 15. kabinets

Bezmaksas latviešu valodas kursi iedzīvotājiem

Liepājas Izglītības pārvalde katru gadu ar pašvaldības finansiālu atbalstu rīko bezmaksas latviešu valodas apmācību mazākumtautību iedzīvotājiem bez valsts valodas priekšzināšanām, kuri strādā un ir deklarēti Liepājā.

2019. gadā kursi notiek A. Puškina 2. vidusskolā, Liepājas 3. pamatskolā un Liepājas Liedaga vidusskolā.

Apmācību kurss paredzēts 120 stundām. Nodarbības notiek trīs reizes nedēļā vakaros pa divām stundām. Pēc programmas apgūšanas notiek kursantu latviešu valodas zināšanu novērtējums jeb valsts valodas atestācija, kuru organizē Valsts valodas centrs.

Informācija par kursu sākumu var uzzināt skolu kancelejās. 

  • Atjaunots:
  • 23. oktobris, 2019