Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nakts patversme

Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākušai personai, ja tās ienākumi nepārsniedz trīskāršu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.

Klientiem pieejamie pakalpojumi

 • īslaicīga uzturēšanās iespēja, nodrošināta guļamvieta,
 • atbalsts sociālo problēmu risināšanā, sociālā darbinieka konsultācijas,
 • duša un personiskās higiēnas līdzekļi (daļēji), dezinfekcijas pasākumi,
 • vakariņas un brokastis,
 • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana,
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, pirmā medicīnisko palīdzību (nepieciešamības gadījumos).

Pakalpojumu saņemšana

Lai varētu izmantot Nakts patversmes iespēju, jāvēršas Flotes ielā 7, sētas pusē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vēlams darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 vai no plkst. 14.00 līdz 16.00.)

Visu diennakti iespējams zvanīt Nakts patversmes dežurantam, tālrunis: 63 488 108.

Esošie klienti patversmē tiek ielaisti no plkst. 18.00, zemākā līmeņa patversmē – no plkst. 19.00.

Uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts. Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Personai, iestājoties Nakts patversmē, jāiesniedz:

 • izziņa no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta,
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
 • personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti,
 • citi dokumenti, pēc Nakts patversmes darbinieku pieprasījuma.

Uzturēšanās laiks patversmē

 • no oktobra līdz aprīlim: plkst. 18.00–8.00
 • no maija līdz septembrim: plkst. 19.00–8.00

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta struktūrvienība Nakts patversme
Tālrunis: 63 485 269
Apsardzes tālrunis: 25 574 930
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405

Sociālie darbinieki

Sociālo darbinieku tālrunis: 63 485 269.

Pieņemšanas laiki: katru darba dienu no plkst. 8.00–10.00

Nakts patversmes vadītāja

Ilona Šlisere
Tālrunis: 63 485 270

Nakts patversmes vadītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās no 14.00–16.00.

Liepājas pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

*** Pakalpojuma "Nakts patversme" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 15. decembris, 2023