Nakts patversme

Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākušai personai, ja tās ienākumi nepārsniedz trīskāršu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.

Klientiem pieejamie pakalpojumi

 • īslaicīga uzturēšanās iespēja, nodrošināta guļamvieta,
 • atbalsts sociālo problēmu risināšanā, sociālā darbinieka konsultācijas,
 • duša un personiskās higiēnas līdzekļi (daļēji), dezinfekcijas pasākumi,
 • vakariņas un brokastis,
 • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana,
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, pirmā medicīnisko palīdzību (nepieciešamības gadījumos).

Pakalpojumu saņemšana

Lai varētu izmantot Nakts patversmes iespēju, jāvēršas Flotes ielā 7, sētas pusē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (vēlams darba dienās laikā no plkst. 10.00 līdz 12.00 vai no plkst. 14.00 līdz 16.00.)

Visu diennakti iespējams zvanīt Nakts patversmes dežurantam, tālrunis: 63 488 108.

Lai iestātos patversmē pirmo reizi, uz vietas nepieciešams veikt bezmaksas Covid eksprestestu.

Esošie klienti patversmē tiek ielaisti no plkst. 18.00, zemākā līmeņa patversmē – no plkst. 19.00.

Uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts. Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Personai, iestājoties Nakts patversmē, jāiesniedz:

 • izziņa no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta,
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
 • personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti,
 • citi dokumenti, pēc Nakts patversmes darbinieku pieprasījuma.

Uzturēšanās laiks patversmē

 • no oktobra līdz aprīlim: plkst. 18.00–8.00
 • no maija līdz septembrim: plkst. 19.00–8.00

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta struktūrvienība Nakts patversme
Tālrunis: 63 485 269
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405

Sociālie darbinieki

Sociālo darbinieku tālrunis: 63 485 269.

Pieņemšanas laiki

 • pirmdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • otrdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • trešdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • ceturtdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • piektdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00

Nakts patversmes vadītājs

Oksana Martinova
Nakts patversmes vadītāja
Tālrunis: 63 485 270

Nakts patversmes vadītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās no 18.00–20.00

Liepājas pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

*** Pakalpojuma "Nakts patversme" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 12. aprīlis, 2022