Nakts patversme

Nakts patversmes pakalpojumu ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā, vai krīzes situācijā nonākušai personai, ja tās ienākumi nepārsniedz trīskāršu valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.

Klientiem pieejamie pakalpojumi

 • īslaicīga uzturēšanās iespēja, nodrošināta guļamvieta,
 • atbalsts sociālo problēmu risināšanā, sociālā darbinieka konsultācijas,
 • duša un personiskās higiēnas līdzekļi (daļēji), dezinfekcijas pasākumi,
 • vakariņas un brokastis,
 • klienta individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādāšana un īstenošana,
 • citi klientam nepieciešamie pakalpojumi – atbalsts, konsultācijas, informācijas sniegšana, pirmā medicīnisko palīdzību (nepieciešamības gadījumos).

Pakalpojumu saņemšanas kārtība

Persona, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā un iesniedz iesniegumu par Nakts patversmes pakalpojuma piešķiršanu. Sociālo pakalpojumu daļa personai izsniedz nosūtījumu uz Nakts patversmi.

Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: E.Veidenbauma iela 3, 218. kabinets
Tālrunis: 63 489 668 vai 63 489 672

Pieņemšanas laiki

 • pirmdienās 14.00–17.00
 • otrdienās 9.00–12.00
 • ceturtdienās 15.00–18.00
 • piektdienās 14.00–16.00

Ārpus Sociālā dienesta darba laika tiesības lemt jautājumus par personu uzņemšanu ir Nakts patversmes vadītājam.

Uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām. Personai, aktīvi pildot līdzdarbības pienākumus un motivējot iemeslu, uzturēšanās laiks Nakts patversmē var tikt pagarināts. Saņemot uzturēšanās pagarinājumu, sākot ar 61. dienu, izvērtējot ienākumus, personai jāveic līdzdalības maksājums.

Nakts patversmē netiek ielaistas personas alkohola vai citu apreibinošu vielu iespaidā.

Personai, iestājoties Nakts patversmē, jāiesniedz:

 • izziņa no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta,
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu), ja pakalpojumu vēlas saņemt persona ar invaliditāti,
 • personas ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši dokumenti,
 • citi dokumenti, pēc Nakts patversmes darbinieku pieprasījuma.

Uzturēšanās laiks patversmē

 • no oktobra līdz aprīlim: plkst. 18.00–8.00
 • no maija līdz septembrim: plkst. 19.00–8.00

Kontaktinformācija

Sociālā dienesta struktūrvienība Nakts patversme
Tālrunis: 63 488 108
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405

Sociālie darbinieki

Sociālo darbinieku tālrunis: 63 485 269.

Pieņemšanas laiki

 • pirmdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • otrdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • trešdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • ceturtdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00
 • piektdienās 10.00–11.00 un no 14.00–15.00

Nakts patversmes vadītājs

Dāvis Grietēns
Nakts patversmes vadītājs
Tālrunis: 63 485 270

Nakts patversmes vadītāja pieņemšanas laiks ceturtdienās no 18.00–20.00

Liepājas pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr.2 “Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

*** Pakalpojuma "Nakts patversme" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 20. marts, 2020