No 18. maija skolēnu darbam vasarā varēs pieteikties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem14. maijs, 2020Pašvaldība

  puķu podos stāda augus
  1 no 1

  Saistībā ar ārkārtējo situāciju valstī un noteiktajiem ierobežojumiem, šogad ir mainījusies vecāko klašu skolēnu pieteikšanās kārtība darbam vasarā – laikā no 18. maija līdz 29. maijam skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem varēs pieteikties e-klasē pie skolas atbildīgās personas vasaras nodarbinātībai.

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) šogad neīstenos pasākumu "Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs", kurā sadarbībā ar pašvaldību bija plānots organizēt vasaras darbus, nodarbinot 170 vecāko klašu skolēnus.

  Lai nodrošinātu skolēnu nodarbinātību arī šajā vecuma grupā, Liepājas pašvaldība radusi risinājumu, paredzot finansējumu 108 skolēnu nodarbinātībai. Katrs jaunietis varēs strādāt pilsētas teritoriju labiekārtošanas darbos, ko nodrošinās pašvaldības iestāde "Komunālā pārvalde" un pašvaldības aģentūra "Nodarbinātības projekti".

  Savukārt skolēni vecumā no 13 līdz 14 gadiem darbam vasarā varēja pieteikties līdz 8. maijam savās skolās, izmantojot e-klasi. Apkopojot pieteikumus, uz 300 darba vietām pieteikušies 628 skolēni. Skolēniem šajā vecuma grupā darba vietas tiks nodrošinātas vispārizglītojošās skolās, pirmsskolas izglītības iestādēs, Liepājas Valsts tehnikumā, kā arī p/a "Nodarbinātības projekti". Skolēnu nodarbinātība šajā vecuma grupā tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  Ņemot vērā, ka katru gadu piesakās vairāk skolēnu, nekā ir darba vietu skaits, skolās tiek izveidotas komisijas, kas izvērtē skolēnu pieteikumus.

  Šogad tiks ņemti vērā sekojoši kritēriji:

  • skolēns ir no ģimenes, kurai ir trūcīgas ģimenes statuss,
  • skolēns ir bārenis, atrodas aizbildnībā vai audžuģimenē,
  • skolēns ir no daudzbērnu ģimenes,
  • skolēnam ir labas sekmes un uzvedība, pozitīva attieksme pret darbu,
  • skolēna ģimeni ir skārusi COVID-19 ekonomiskās sekas, darba zaudējums vai dīkstāve darbā.

  Skolēnu nodarbinātība vasarā Liepājā tiek realizēta kopš 2000. gada. Darbs tiek organizēts divās vecuma grupās: skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem un skolēniem vecumā no 15 līdz 20 gadiem.