Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

No 2020. gada jaunās būvniecības ieceres – tikai elektroniski

Būvniecības likumā noteikts, ka ar 2020. gada 1. janvāri ikviena jauna būvniecības iecere būs iesniedzama tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

BIS ir elektroniska vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi. Būvniecības procesa dalībnieks ir būvniecības ierosinātājs - fiziska vai juridiska persona, tehnisko noteikumu izdevējs, būvvalde, sertificēts būvspeciālists, kontrolējošās institūcijas un citas personas.

BIS piedāvā vairāk nekā 30 pakalpojumu un sistēma ir integrēta ar vairāk nekā 15 valsts informācijas sistēmām. To starpā notiek automātiska informācijas/datu apmaiņa un pasūtītājam nav vairs jāiet pēc attiecīgas izziņas uz būvvaldi.

Būvniecības ieceres dokumentāciju, kas līdz šim ir iesniegta un saskaņota papīra formātā, varēs pabeigt pēc iepriekšējās kārtības, savukārt vēsturiskos projektus (tos, kas izstrādāti pirms būvniecības regulējuma, kas stājās spēkā 2014. gada 30. septembrī), Būvniecības likums pašvaldībām digitalizēt neparedz.

BIS pārvaldnieks – Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) - par sistēmas sniegtajām iespējām un priekšrocībām turpina būvspeciālistu apmācības visā Latvijā.

Informācija par šo apmācību laikiem, vietām un pieteikšanos ir meklējama bvkb.gov.lv/lv.

Skatīt: tiešsaistē notikušo apmācību (vebināru) ieraksti par BIS lietošanu.

  • Publicēts:
  • 2. decembris, 2019