No 2020. gada mainīsies tarifs par nešķiroto atkritumu noglabāšanu poligonā3. decembris, 2019Paziņojumi

  Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, no 2020. gada 1. janvāri celsies dabas resursu nodoklis (DRN) par sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā.

  Attiecīgi mainīsies arī „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā.

  Par atkritumu noglabāšanu poligonā nākamgad būs jāmaksā 54.96 eiro bez PVN par vienu tonnu, kur iekļauts arī DRN pieaugums no līdzšinējiem 43,00 EUR/t uz 50,00 EUR/t. Ņemot vērā, ka atkritumu apglabāšanas izmaksas veido lielāko daļu atkritumu apsaimniekošanas tarifā, gaidāmās izmaiņas skars arī izmaksas par nešķiroto atkritumu apsaimniekošanu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

  Vides apsaimniekošanas uzņēmuma SIA “Eko Kurzeme” tarifi Liepājas pilsētas iedzīvotājiem no nākamā gada proporcionāli „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” jaunajiem tarifiem palielināsies par 0,37 eiro. Vēl šogad maksa par vienu kubikmetru ir 14,21 eiro bez PVN, savukārt no 2020. gada 1. janvāra tie būs 14.58 eiro bez PVN. Kā piemēram, izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,12 m3 konteinera izvešanas reizi būs 2,12 eiro bez PVN, savukārt par 0,24 m3 – 4,24 eiro bez PVN.

  Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu maksu veido sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā, DRN, maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu un citas pakalpojuma sniedzēja izmaksas.

  Saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, 2018. gadā DRN par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā pieauga līdz 35 EUR/t, šogad DRN likme ir 43 EUR/t, 2020. gadā tie būs 50 EUR/t.

  Lai sniegtu iespēju iedzīvotājiem un uzņēmumiem samazināt izmaksas par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, SIA “Eko Kurzeme” piedāvā dažādas iespējas atkritumu šķirošanai, kā arī ik gadu investē publiskās infrastruktūras paplašināšanā, padarot to sabiedrībai vēl pieejamāku un ērtāku. Atgādinām, ka, šķirojot mājsaimniecībā vai uzņēmumā radītos atkritumus, iedzīvotājiem ir iespēja samazināt izmaksas par nešķiroto atkritumu izvešanu un apglabāšanu poligonā. Šķiroto atkritumu apsaimniekošanu SIA “Eko Kurzeme” savos apkalpotajos novados nodrošina bez maksas.

  Likumā noteikts, ka DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

  Informācija par SIA “Eko Kurzeme” un tās piedāvātajiem pakalpojumiem pieejama www.ekokurzeme.lv.

  Papildu informācija

  Daiga Buča
  Preses sekretāre
  SIA “Eko Kurzeme”
  Tālrunis: 26 588 715
  www.ekokurzeme.lv