Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā iespēju mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera”19. novembris, 2020Izglītība

  Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) no šī gada 11.novembra piedāvā iespēju mācīties attālinātās izglītības platformā “Coursera” arī bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem.

  Starptautiskā attālinātās izglītības platforma “Coursera” piedāvā vairāk nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap 400 specializācijās. “Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas.

  Gan NVA reģistrētie bezdarbnieki un darba meklētāji, gan bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var pieteikties elektroniski līdz 2020. gada 14. decembrim.

  Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas “Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautajiem nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi, kas palīdzēs iekļauties darba tirgū un sagatavoties tālākai izglītībai, uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un citas prasmes.

  Bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā “Coursera” var pieteikties NVA, ja ir vecumā no 15 gadiem līdz pensijas vecumam un atbilst kādam no šiem kritērijiem:

  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;
  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes;
  • ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus;
  • ir nodarbinātā persona, kuras dzīvesvieta atrodas teritorijā ar zemu ekonomisko aktivitāti;
  • ir persona, kurai uzteikts darba līgums.

  Bez maksas mācīties un iegūt sertifikātu par “Coursera” kursu pabeigšanu var tad, ja mācībām esat pieteicies un tās uzsācis līdz šī gada 14. decembrim, bet pabeidzis līdz 2021. gada 15. februārim.

  Papildu informācija

  Nodarbinātības valsts aģentūra
  Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80 200 206
  www.nva.gov.lv