Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nodokļa samaksas termiņa pagarināšana

Ja personai ir radušās pamatotas grūtības samaksāt nekustamā īpašuma nodokli noteiktajā termiņā, ir iespējams pašvaldībai adresēt iesniegumu ar lūgumu pagarināt nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku.

Ja pirms vai tūlīt pēc nodokļa samaksas termiņa ir zināms, ka būs grūtības pilnā apmērā veikt nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu, aicinām savlaikus vērsties ar motivētu iesniegumu pašvaldības Nodokļu administrācijā.

Nodokļa apmaksas termiņa pagarināšanas iespējas

 1. Sadalīt nodokļa maksājumu termiņos uz laiku līdz vienam gadam atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” 24. pantā noteiktajam. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.
 2. Noteikt nodokļa samaksas termiņa pagarinājumu uz laiku līdz trīs gadiem tiem nodokļiem, kuri tiek piedzīti ar lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, atbilstoši likumā “Par nodokļiem un nodevām” 26. panta 11. daļā noteiktajam. Iesniegums jāiesniedz ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu.

Iesniegumu sagatavo brīvā formā, obligāti norādot:

 • nodokļa maksātāja – fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas kods;
 • kontaktinformācija, kā sazināties ar nodokļa maksātāju (tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • detalizēts pamatojums (motivācija), kādēļ nepieciešams samaksas termiņa pagarinājums;
 • likuma “Par nodokļiem un nodevām” pants, daļa un punkts, saskaņā ar kuru lūdz samaksas termiņa pagarinājumu;
 • norādīt lūgumu, uz cik ilgu nepieciešams samaksas termiņa pagarinājums, līdz kuram datumam tiks veikti ikmēneša maksājumi termiņa pagarinājuma periodā (ja tāds tiks piešķirts).

Motivētu iesniegumu var iesniegt:

 • klātienē Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijā, Rožu ielā 6, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pase vai ID karte),
 • elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei” www.latvija.lv,
 • nosūtot uz e-pastu: pasts@liepaja.lv, parakstītu ar drošu elektronisku parakstu,
 • pa pastu, adresējot Liepājas pilsētas pašvaldības Nodokļu administrācijai, Rožu ielā 6.

Nokavēto nodokļu samaksas termiņu pagarinājums neatbrīvo maksātāju no pienākuma veikt kārtējos nodokļu maksājumus pilnā apmērā un likumā noteiktajos termiņos.

*** Pakalpojuma “NĪN samaksas termiņa pagarināšana” apraksts valsts portālā www.latvija.lv.

Papildu informācija

Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
Nodokļu administrācija
Tālrunis: 63 404 795 vai 63 404 752

 • Atjaunots:
 • 14. oktobris, 2020