Noslēgsies ziemas dienesta darbs7. aprīlis, 2021Pašvaldība

  Ziemas uzturēšanas tehnika
  1 no 1

  No kopējās finansējuma summas, kas bija plānota ceļu un ielu brauktuvju uzturēšanai 2020./2021. gada ziemas sezonā, atlikums ir 161 493 eiro. Par šo līdzekļu izmantošanu pašvaldībā vēl lems, tāpēc šobrīd nav iespējams nosaukt darbu veidus vai objektus, kuros daļa līdzekļu tiks investēti.

  Daļa no atlikuma noteikti paliks kā rezerve - uz šā gada rudens/ziemas mēnešiem, kad atkal būs jānodrošina ielu kopšana pret apledojumu/sniegu. Taču iepriekšējos gados kāda daļa no neizmantotās naudas tika novirzīta ielu segumu atjaunošanai vasaras mēnešos.

  Liepājas ielu uzturēšanai aizvadītās ziemas sešos mēnešos (no 2020. gada 25. oktobra līdz 2021. gada 10. aprīlim) kopumā iztērēti 416 671 eiro, aptuveni 2,3 reizes vairāk nekā iepriekšējās ziemas sezonā.

  Šajā sezonā „Komunālās pārvaldes” ziemas dienesta dežurants uzturētājam uzņēmumam kopumā 77 reizes deva uzdevumus veikt brauktuvju kopšanu.

  Visvairāk darba bija janvārī (33 darba uzdevumi) un februārī (19 uzdevumi). Savukārt visā iepriekšējā sezonā bija tikai 12 uzdevumi, jo tad ziemas mēnešos Liepājā valdīja neparasti silti laika apstākļi.

  Visus darbus ielu uzturētājs - uzņēmums SIA “Clean R” - ir paveicis noteikumiem atbilstošā kvalitātē un termiņos.

  Dežūras notika visu diennakti visas nedēļas garumā visu sezonu. Uzņēmums pamatā veica galveno ielu posmu, krustojumu un tiltu kaisīšanu ar sāli vai sāls smilšu maisījumu. Dažas reizes sezonā ir veikta arī sniega tīrīšana.

  “Uzņēmējam maksājam ne tikai par brauktuvju kaisīšanu/tīrīšanu, bet arī par to, ka tiek nodrošināta cilvēku un tehnikas gatavība, lai darbus būtu iespējams veikt uzreiz, kad laika apstākļu dēļ tas nepieciešams,” skaidro Ziemas dienesta vadītājs Normunds Kairis. “Gatavība” arī tiek apmaksāta no ielu uzturēšanas ziemā kopējā budžeta līdzekļiem.

  Nupat aizvadītā sezona meteoroloģisko apstākļu ziņā bija sarežģītāka, ja salīdzina ar iepriekšējo sezonu, kad sniega pilsētā tikpat kā nebija. Šajā sezonā sals, sniegs un apledojums tomēr uznāca un ar īslaicīgiem pārtraukumiem noturējās janvārī un februārī.

  Lai apmaksātu visus nepieciešamos ielu uzturēšanas darbus ziemā, pilsētas budžetā sezonas sākumā bija rezervēti 578 164 eiro.

  Ziemas dienesta finansējums un tā izlietojums EUR

    2014./
  2015.
  2015./
  2016.
  2016./
  2017.        
  2017./
  2018.        
  2018./
  2019.          
  2019./
  2020.
  2020./
  2021.
  Rezervētais finansējums* 910 445 827 273    578 164 667 252 578 164 603 000 578 164
  Izlietotais finansējums 535 537 676 117    438 204 471 038

  435 200

  178 697

  416 671

  t.sk., sniega izvešana   18 024          
  Atlikums 374 908    151 155 139 960 196 214 33 000      431 040 161 493

  * Kopējo finansējumu Ziemas dienestam veido pilsētas pamatbudžeta nauda, Autoceļu fonda nauda, ostas nodevas un valsts dotācija tranzītceļu tīrīšanai pilsētas teritorijā.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv