Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Notiks būvniecības ieceres Miķeļa Valtera ielā 13 prezentācijas sanāksme17. oktobris, 2023Nekustamais īpašums un būvniecība

  Projekta vizualizācija
  1 no 1Projekta vizualizācija

  Ceturtdien, 19. oktobrī, plkst. 16.00 iedzīvotāji aicināti uz būvniecības ieceres par veselības veicināšanas centra būvniecību Miķeļa Valtera ielā 13 prezentācijas sanāksmi. Būvniecības ieceres izstrādātāja – SIA "K IDEA" – organizētā sanāksme notiks klātienē Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas izstāžu zāles telpās, Alejas ielā 18.

  Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas būvvalde” saņemtais būvniecības iesniegums un būvprojekts minimālā sastāvā objektam “Veselības veicināšanas centrs Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā” paredz veselības veicināšanas centra būvniecību.

  Būvniecības iecere ir izstrādāta, pamatojoties uz 2022. gada 15. jūlija ideju konkursa “Vēsturiskās Peldu iestādes pārbūve par SPA centru un teritorijas labiekārtošana Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā” rezultātiem. Būvniecības iecerē attīstīta metu konkursā 1. vietas ieguvušā darba konceptuālais risinājums, kuru par labāko atzina žūrijas komisija, izvērtējot visus deviņus iesniegtos darbus un ņemot vērā iedzīvotāju vērtējumu.

  Zemesgabala teritorija klasificēta kā jaukta darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorija (JD2). Būves galvenais lietošanas veids: ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas. Ēkai ir paredzēti četri virsszemes stāvi un viens pagraba stāvs. Ēkas augstums: 16,50 metri.

  Esošie pašvaldības noteiktie apbūves rādītāji pieļauj ēku būvniecību līdz divu stāvu augstumam. Liepājas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 48. punkts nosaka, ka atkāpes no šajos noteikumos noteiktajiem apbūves rādītājiem atļautas atsevišķos gadījumos, kad augstvērtīgs arhitektūras risinājums iegūts atklātā arhitektūras konkursā un būvniecības iecere ir atbalstīta, ņemot vērā publiskās apspriešanas rezultātus.

  Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli, līdz 31. oktobrim notiek būvniecības ieceres “Veselības veicināšanas centrs Miķeļa Valtera ielā 13, Liepājā" publiskā apspriešana, kurā aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedokli.

  Publiskās apspriešanas aptaujas anketas līdz 2023. gada 31. oktobrim var iesniegt:

  • elektroniski, aizpildot anketu pašvaldības pakalpojumu vietnē epakalpojumi.liepaja.lv 
  • elektroniski, aizpildot aptaujas lapu, parakstot ar elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pastu: buvvalde@liepaja.lv;
  • personīgi aizpildot Liepājas pašvaldības Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Peldu ielā 5, 1. stāvā;
  • sūtot pa pastu Liepājas pilsētas būvvaldei, Peldu iela 5, Liepāja, LV-3401.

  Būvniecības ieceres informatīvie materiāli, plašāks objekta apraksts, vizualizācijas un publiskās apspriešanas aptaujas lapas pieejamas gan klātienē gan tiešsaistē:

  • elektroniski sadaļā Būvniecības ieceru publiskā apspriešana
  • klātienē Klientu apkalpošanas un pakalpojumu centrā Peldu ielā 5, 1. stāva foajē.
  • planšete ar informāciju par būvniecības ieceri izvietota arī teritorijā Miķeļa Valtera ielā 13.

  Būvniecības ierosinātājs: UAB "Liepojos kopos". Būvniecības ieceres izstrādātājs: SIA "K IDEA", būvprojekta vadītājs – Andris Kokins.

  Informāciju sagatavoja

  Dace Freidenfelde
  Liepājas pilsētas Būvvaldes
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  E-pasts: dace.freidenfelde@liepaja.lv