Notiks Krūmu ielas 39 lokālplānojuma redakcijas apspriešanas sanāksme12. oktobris, 2021Paziņojumi

  Trešdien, 13. oktobrī, notiks lokālplānojuma redakcijas zemesgabalam Krūmu ielā 39 publiskās apspriešanas sanāksme. Sanāksmes sākums plkst. 17.00, tā notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu.

  Lokālplānojuma redakciju izstrādājis IK “Plānošanas eksperti” sadarbībā ar Liepājas pilsētas būvvaldes speciālistiem.

  Lai piedalītos sanāksmē, ikviens interesents ir aicināts iepriekš reģistrēties.

  Domes deputāti 16. septembrī lēma nodot publiskajai apspriešanai un institūciju atzinuma saņemšanai izstrādāto plānošanas dokumenta redakciju. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir SIA “Rameka”.

  20. gadsimta 50. gados būvētajā ēkā Krūmu ielā 39 līdz 2009. gadam atradās 11. vidusskola. Kopš tā laika skolas nams stāvēja tukšs un ap to esošais zemesgabals neizmantots. Ēkas īpašnieks ir iecerējis šeit vai nu izveidot dzīvokļus, vai arī veco skolas ēku nojaukt un būvēt jaunu, daudzpusīgi izmantojamu modernu celtni vai pat vairākas ēkas ar dzīvojamo, pakalpojumu, tirdzniecības un cita biznesa funkcijām.

  Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi paplašināt šā zemesgabala izmantošanas iespējas un tādejādi sekmēt/nodrošināt ilglaicīgu Liepājas pilsētas nekustamo īpašumu izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.

  Lokālplānojuma risinājumi paredz mainīt funkcionālo zonējumu no Jaukta darījumu un sabiedrisko objektu apbūves teritorijas (JD1) un Apstādījumu (parku un skvēru) teritorijas (DP) uz Jaukta centra apbūves teritoriju (JC4) un Transporta infrastruktūras teritoriju (TR5) un (TR7).

  Publiskajā apspriešanā, tai skaitā tiešsaistes sanāksmē, ikviens interesents ir aicināts izteikties par zemesgabala Krūmu ielā 39 turpmākās attīstīšanas iespējām. Apspriešana turpināsies līdz 24. oktobrim.

  Iedzīvotājus aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai plašsaziņas līdzekļos, pašvaldības tīmekļvietnē un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.

  Skatīt prezentāciju: lokālplānojums, kas groza teritorijas plānojumu zemesgabalam Krūmu ielā 39, Liepājā

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv