Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  NVO aicinātas piedalīties 2018. gada sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu konkursā15. janvāris, 2018Nevalstiskās organizācijas

  Lai atbalstītu Liepājas nevalstisko organizāciju (NVO) sniegtos pakalpojumus un pasākumus sociālās iekļaušanas un sociālo pakalpojumu pieejamības veicināšanai Liepājas pilsētas iedzīvotājiem, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija izsludina NVO sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu.

  Konkursa pieejamais līdzfinansējums ir 80 000 eiro.

  Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir pretendentiem, kuru projekti:

  • paredz sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā un atbilst konkursa mērķiem;
  • īsteno sociālās iekļaušanas programmas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • uzlabo sociālā pakalpojuma sniegšanas kvalitāti cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • paredz sniegt pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijā;
  • piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgos projekta īstenošanai;
  • īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

  Projektu pieteikumus savu mērķprogrammu īstenošanai var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti Sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā, kā arī to juridiskā adrese Liepājas pilsētā reģistrēta ne mazāk par diviem gadiem.

  Projektus jāiesniedz līdz 2018. gada 9. februārim plkst. 16.00 Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, kā arī tos jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi nvo@liepaja.lv.

  Sociālās iekļaušanas veicināšanas līdzfinansēšanas 2018. gada konkursa dokumentācija:

  Papildus informācija

  Brigita Dreiže
  sabiedrības pārvaldes speciāliste
  Tālrunis: 63 404 721
  E-pasts: nvo@liepaja.lv