Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis ir 137 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

  • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
  • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Konsultācijai un saziņai

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
  • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Garantētā minimālā ienākumu piešķiršanu nosaka:

*** Pakalpojuma "Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 3. janvāris, 2024