Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai ir tiesīgas saņemt trūcīgas personas (ģimenes), kurām nav ienākumu vai tie ir mazāki par garantēto minimālo ienākumu līmeni (64 eiro mēnesī).

Pabalstu aprēķina, ņemot vērā konkrētās personas vai ģimenes kopējos ienākumus.

Lai palielinātu materiālo atbalstu trūcīgām ģimenēm ar bērniem, kurām ir viszemākie ienākumi, Liepājas pašvaldībā bērnam GMI ienākumu līmenis ir noteikts 80 eiro mēnesī.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību var:

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
  • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
  • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Garantētā minimālā ienākumu piešķiršanu nosaka:

*** Pakalpojuma "Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 22. janvāris, 2020