Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai

Garantētais minimālais ienākumu (GMI) slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. GMI apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākumu līmeņa summu mājsaimniecībai un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot MK noteikumos noteikto formulu.

Mājsaimniecība ir vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kas saimnieko atsevišķi.

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību var:

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647, 63 489 652
  • Sociālā dienesta filiālē, .Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185
  • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Garantētā minimālā ienākumu piešķiršanu nosaka:

*** Pakalpojuma "Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai" apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 6. janvāris, 2021