Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalstu ir tiesības saņemt krīzes situācijā nonākušai ģimenei vai personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalstu piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija un izmaksā Liepājas Sociālais dienests, pamatojoties uz komisijas lēmumu.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir mājsaimniecībai, kurai katastrofas vai citu ārēju notikumu dēļ vairs nav iespēju izmantot ierastos problēmu risināšanas veidus, tā pati saviem spēkiem nespēj pārvarēt šo notikumu radītās sekas un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir, neizvērtējot mājsaimniecības ienākumus un materiālo stāvokli.

Pabalsta maksimālais apmērs vienai mājsaimniecībai ir līdz 3 000 eiro.

Pabalstu krīzes situācijā piešķir, ja iesniedzēja iesniegums saņemts ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no krīzes situācijas rašanās brīža, izņemot gadījumus, kad vērsties pēc palīdzības nav bijis iespējams objektīvu iemeslu dēļ (piemēram, ārstēšanās stacionārā).

Lai pieprasītu pabalstu, iesniegums, adresēts Liepājas valstspilsētas pašvaldības Sociālo lietu komisijai, jāiesniedz Sociālajā dienestā, E. Veidenbauma ielā 3. Papildus jāpievieno dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina krīzes situācijas faktu un zaudējumu apmēru, kā arī citus dokumentus, kuri nepieciešami lēmuma pieņemšanai, ja tie nav pašvaldības rīcībā.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 665.

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 19 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 3. janvāris, 2024