Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts krīzes situācijā

Pabalstu ir tiesības saņemt krīzes situācijā nonākušai ģimenei vai personai, kuras deklarētā un faktiskā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalstu piešķir Liepājas pilsētas domes Sociālo lietu komisija un izmaksā Liepājas Sociālais dienests, pamatojoties uz komisijas lēmumu.

Pabalsta maksimālais apmērs vienai ģimenei vai personai ir līdz 3 000 eiro.

Pabalsta saņemšanai, pabalsta pieprasītājs ne vēlāk kā viena mēneša laikā no brīža, kad iestājusies krīzes situācija, Sociālajā dienestā vai Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā iesniedz komisijai adresētu iesniegumu un dokumentus, kas apliecina krīzes situācijas apstākļus un pamato materiālas palīdzības nepieciešamību.

Informāciju un konsultācijas par iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot Sociālajam dienestam pa tālruni: 63 489 652.

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 11 "Par papildu sociālās palīdzības pabalstiem un materiālo palīdzību Liepājas valstspilsētas pašvaldībā".

*** Pakalpojuma apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

  • Atjaunots:
  • 15. novembris, 2021