Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma

Vienreizēju pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ir tiesības saņemt personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.

Ir iespējami divu veida vienreizēji pabalsti:

 • pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai,
 • pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas dienas.

Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Sociālajā dienestā un:

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
 • jāiesniedz iesniegums,
 • jāiesniedz izziņas kopija par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas (uzrādot oriģinālu).

Personas pie Sociālā dienesta darbiniekiem var pieteikties šādos veidos:

 • Zvanot uz Sociālā dienesta informatīvo tālruni 63 489 655
 • Izmantojot e-pieraksta sistēmu, aizpildot pieteikuma anketu. Darbinieks atzvanīs uz pieteikumā norādīto tālruņa numuru un precizēs nākamos soļus, kas veicami palīdzības kārtošanai.

Konsultācijai un saziņai

 • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647 vai 63 489 652
 • Sociālā dienesta filiāle, Ģ. Baloža ielā 1, 1. kabinetā. Tālrunis: 63 456 185
 • Sociālā dienesta filiāle, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044

Pabalsta piešķiršanu nosaka Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 16 "Liepājas valstspilsētas pašvaldības papildu sociālās palīdzības un brīvprātīgo iniciatīvu pabalstu piešķiršanas saistošie noteikumi".

*** Pakalpojuma "Pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma "apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv

 • Atjaunots:
 • 25. jūlijs, 2022