Pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma

Vienreizēju pabalstu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes ir tiesības saņemt personas, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā.

Ir iespējami divu veida vienreizēji pabalsti:

  • pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai,
  • pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai.

Pabalstu var pieprasīt ne vēlāk kā mēneša laikā no atbrīvošanas dienas.

Pabalsta pieprasītājam jāvēršas Sociālajā dienestā un:

  • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte),
  • jāiesniedz iesniegums,
  • jāiesniedz izziņas kopija par atbrīvošanu no brīvības atņemšanas iestādes pēc soda izciešanas (uzrādot oriģinālu).

Saņemt informāciju un konsultāciju jautājumos, kas saistīti ar sociālo palīdzību, kā arī iesniegt dokumentus var:

  • Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļā, E. Veidenbauma ielā 3 (101. kabinets). Tālrunis: 63 489 647,
  • Sociālā dienesta filiālē, Ģ. Baloža ielā 1 (1. kabinetā). Tālrunis: 63 456 185,
  • Sociālā dienesta filiālē, Krūmu ielā 41/43. Tālrunis: 63 426 044.

Pabalsta piešķiršanu pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes nosaka: Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.37 “Par vienreizējiem pabalstiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm”.

*** Pakalpojuma "Pabalsts pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma "apraksts pieejams valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv