Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Par Nacionālo kiberdrošības izaicinājumu jauniešiem12. februāris, 2024Jaunieši

  Atbilstoši Latvijas kiberdrošības stratēģijas 2023.–2026. gadam 3. rīcības virzienam “Sabiedrības izpratne, izglītība un pētniecība” no 2024. gada Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju (CERT.LV), Latvijas Universitāti un Zemessardzes Kiberaizsardzības vienību organizē Eiropas kiberdrošības izaicinājuma (European Cybersecurity Challenge) nacionālo atlasi jeb Nacionālo kiberdrošības izaicinājumu.

  Izaicinājums ir valsts līmeņa sacensības jauniešiem, kurā tiks pārbaudītas zināšanas par kiberdrošību un spēju risināt dažādas sarežģītības uzdevumus kiberdrošības un kiberaizsardzības jomā. Izaicinājumā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas valstspiederīgais vecumā no 14 līdz 24 gadiem, kurš apgūst formālās izglītības programmu Latvijas Republikā akreditētajā pamatizglītības, vidējās izglītības vai augstākās izglītības iestādē.

  Izaicinājuma mērķis ir piesaistīt jauniešu interesi kiberdrošības jomai, sekmēt viņu digitālās un kiberdrošības prasmes un kompetences, kā arī atlasīt labākos kandidātus dalībai Eiropas Savienības mēroga kiberdrošības sacensībās – Eiropas kiberdrošības izaicinājumā.

  Paredzēts, ka izaicinājums norisināsies tiešsaistē, Latvijas Universitātes platformā edu.lu.lv un tas noritēs trīs kārtās:

  • 1. kārta – 2024. gada 8. martā;
  • 2. kārta – 2024. gada 3. un 4. aprīlī;
  • 3. kārta – 2024. gada 7. un 8. maijā.

  Katrs reģistrēts dalībnieks būs tiesīgs piedalīties visās trīs izaicinājuma kārtās, risinot dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumus. Lai piedalītos izaicinājumā, dalībniekam jāaizpilda tiešsaistes pieteikuma anketa, kas būs pieejama tīmekļvietnē kibiz.lv no 2024. gada 19. februāra līdz 2024. gada 1. martam.

  Plašāka informācija par izaicinājumu ir pieejama Nacionālā kiberdrošības izaicinājuma tīmekļvietnē kibiz.lv.

  Papildu informācija

  Arnolds Arnis Ābelītis
  Aizsardzības ministrijas
  Kiberdrošības politikas departamenta
  Eiropas Savienības kiberdrošības jautājumu nodaļas vecākais referents
  Tālrunis: 67 335 030
  E-pasts: arnolds.abelite@mod.gov.lv