Parakstot nodomu protokolu, tiek simboliski apstiprināta Liepājas sadarbība ar reģiona novadiem EKG 2027 konkursā22. aprīlis, 2021Pašvaldība

  1 no 1

  Lai Liepājas pilsēta, gatavojot pieteikumu konkursa 1. kārtai par Eiropas kultūras galvaspilsētas (EKG) 2027 titula iegūšanu, pilnvērtīgi iesaistītu programmā apkārtesošos novadus, 22. aprīļa Liepājas pilsētas domes sēdē deputāti lēma noslēgt nodoma protokolu ar Dienvidkurzemes novada Finanšu komisiju.

  Liepāja jau ilgstoši visās attīstības jomās ir cieši saistīta ar astoņiem apkārtējiem novadiem (Aizpute, Durbe, Grobiņa, Nīca, Pāvilosta, Priekule, Rucava, Vaiņode) un kopā tiek veidoti arī ilgtermiņa stratēģiskie dokumenti, tajos iekļaujot kopīgu redzējumu par pilsētas un plašā reģiona nākotni.

  Nodomu protokols paredz savstarpēji sadarboties EKG projekta pieteikuma izveides procesā – veidot kopēju programmu, izcelt unikālos infrastruktūras objektus, veicināt vietējo iedzīvotāju iesaisti, popularizēt reģiona kultūras tradīcijas un to saglabāšanu, radīt jaunus kultūras maršrutus, veicināt pilsētas un novada starptautisko atpazīstamību, realizēt dažādus izglītības projektus, kas saistīti ar STEAM izglītības modeli un kultūrizglītību, veidot radošo industriju sektora veicinošas aktivitātes, mūžizglītības un kultūras prasmju apgūšanas programmas, kā arī kopā radīt vēl citus projektus veselības, vides izglītības un kultūras infrastruktūras tēmās.

  Tāpat ar šo sadarbību plānots veicināt dažādas iedzīvotāju iniciatīvas ar galveno mērķi sekmēt aktīvas un atvērtas sabiedrības veidošanos.
  Jau ziņots, ka Liepājas pilsēta piedalās un gatavo pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanas 2027. gadam priekšatlases konkursam. 1. kārtas pieteikuma iesniegšanas termiņš ir 2021. gada 4. jūnijs. Priekšatlases rezultātu izziņošana plānota 2021. gada vasarā, kad uzzināsim 2. kārtā tikušās pilsētas. “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” apstiprināšana paredzēta 2022. gadā.

  Par Liepājas galvenajiem mērķiem Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027. gadam programmas īstenošanā noteikts – veicināt Liepājas pilsētas ekonomisko izaugsmi, kā arī atpazīstamību vietējās un starptautiskajās mērķauditorijās; rosināt Liepājas iedzīvotāju izglītošanu un līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos, kā arī komunikāciju starp dažādu nozaru profesionāļiem, veidojot daudzveidīgus jaunrades procesus un iesaistot dažādās kultūras aktivitātēs; nodrošināt augstvērtīgus kultūras, mākslas un starpnozaru pasākumus; attīstīt kultūras un atpūtas infrastruktūru, kā arī veicināt objektu, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšana.

  Informāciju sagatavoja

  Zita Lazdāne
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: zita.lazdane@liepaja.lv