Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pasniegti ikgadējie Liepājas apbalvojumi izglītībā4. oktobris, 2019Izglītība

  Sveic labākos skolotājus
  1 no 4
  Sveic labākos skolotājus
  2 no 4
  Sveic labākos skolotājus
  3 no 4
  Sveic labākos skolotājus
  4 no 4

  Ceturtdien, 3. oktobrī, Liepājas Latviešu biedrības namā svinīgā Skolotāju dienai veltītā pasākumā pulcējās vairāk nekā 300 pilsētas izglītības iestāžu pedagogi un izglītības jomas darbinieki, lai kopīgi svinētu svētkus, dalītos pieredzē, atziņās un iedvesmotos nule uzsāktajam mācību gadam. Tradicionāli pasākumā tika pasniegti arī pilsētas apbalvojumi izglītībā – šogad tos saņēma desmit pedagogi.

  Liepājas pirmsskolas izglītības iestāžu un vispārējo izglītības iestāžu pedagogi apbalvojumam tika virzīti kādā no astoņām jomām – valodu mācību, matemātikas, dabaszinātņu, kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslas, pilsoniskā un sociālā, veselības un fiziskās aktivitātes, tehnoloģiju un sākumizglītības jomā. Apbalvojuma mērķis ir motivēt un atbalstīt skolu pedagogus inovatīvai, kvalitatīvai pedagoģiskai darbībai, izglītojamo izcilības sasniegšanai reģiona, valsts un starptautiskā mērogā.

  Šajā gadā, neskatoties uz salīdzinoši augstākiem kritērijiem, kopvērtējumā visvairāk apbalvojumu ieguva Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas pedagogi, saņemot apbalvojumus piecās jomās. Pilsētas apbalvojumus izglītībā saņēma arī Liepājas Liedaga vidusskolas, Liepājas Centra sākumskolas, Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra un speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Gulbītis” pedagogi.

  “Skolotājs – tā ir profesija, kas nav līdzīga nevienai citai. Jūs esat tie, kas dod padomu un virza jaunos cilvēkus tālāk dzīves ceļā. Jūs esat tie, kam nākas dažkārt būt stingriem un nepiekāpīgiem, bet dažkārt būt mīlošiem kā mammām un tētiem. Jūs esat tie, kas varbūt kādam iedveš lielākās bailes pirms kontroldarba, bet vienlaikus esat arī tie, kas paliek atmiņā vēl ilgi pēc skolas beigšanas – ar visgaišākajām atmiņām,” sveicot Liepājas skolotājus svētkos, sacīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš. Viņš arī pilsētas vārdā pasniedza naudas balvas labākajiem no plašās skolotāju saimes, lai tas ir kā simbolisks novērtējums un pamudinājums pedagogiem neapstāties savā izaugsmē, bet turpināt savu darbu ar interesi un degsmi, kas aizrautu arī citus.

  Arī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, izceļot skolotāja profesijas grūto un atbildīgo, tomēr vienlaikus arī prieka pilno un iedvesmojošo ikdienas darbu, pedagogiem vēlēja: “Nezaudējiet degsmi iemācīt, uzklausīt, ieinteresēt, novērtēt, mudināt un, protams, arī iedvesmot savus skolēnus, jo jūs esat tie, kuri līdz ar Vēlot, lai ikdienā izdodas modināt aizrautību radošai izaugsmei un kārei pēc zināšanām, Izglītības pārvaldes vadītāja sveica skolotājus arī Starptautiskajā skolotāju dienā. K.Niedres-Latheres sveicienam pievienojās arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas nodaļas priekšsēdētāja Simona Petrovica, daloties vērtīgās atziņās ar skolotājiem un vēlot enerģiju turpmākajam darbam.

  Atzinību un naudas balvu pedagogiem piešķir par izciliem skolēnu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos, valsts un reģiona mēroga konkursos vai sporta sacensībās, izciliem sasniegumiem metodiskā darba attīstīšanā pilsētā, mācību jomu koordinatoru un pilsētas metodiķu profesionālās meistarības paaugstināšanā, kā arī par labās prakses popularizēšanu, vadot meistarklases metodiskajās dienās. Kopējais naudas balvu fonds ir 5700 eiro, un finansējums tiek nodrošināts no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta.

  Liepājas pilsētas apbalvojums izglītībā no šī gada turpmāk aizstās ierasto Kvalitātes balvu, paredzot, ka apbalvojumu un naudas balvu saņem pedagogs nevis izglītības iestāde, kā tas bijis līdz šim. Vienlaikus šā gada jūnijā Liepājas pilsētas domes sēdē apstiprinātajā nolikumā “Par atbalstu Liepājas pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogu metodiskā darba kvalitātes uzlabošanai” izvērtēti kritēriji balvu saņemšanai, precizēti novērtēšanas kritēriji, kā arī noteikta balvu izmantošanas kārtība.

  Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā, kurā par īpašiem pārsteigumiem un svētku noskaņu rūpējās aktieris Andris Bulis un muzikālie brāļi Auzāni, tika godināti ar deviņi Liepājas pedagogi, kuri saņēmuši titulu “Gada skolotājs 2019” un 15 jaunie pedagogi, kuri Liepājas skolotāju saimei pievienojušies tikai šogad.

  Liepājas pilsētas apbalvojumi izglītībā

  • Valodu mācību jomā – Līga Tālberga, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja – par skolēnu sasniegumiem latviešu valodas centralizētajā eksāmenā un mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Valodu mācību jomā – Dace Groduma-Vīriņa, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas angļu valodas skolotāja – par skolēnu sasniegumiem angļu valodas centralizētajā eksāmenā, debašu komandas panākumiem valsts mēroga konkursos un mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Matemātikas jomā – Tatjana Kurdeko, Liepājas Liedaga vidusskolas matemātikas skolotāja – par skolēnu sasniegumiem matemātikas centralizētajā eksāmenā un mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Dabaszinātņu jomā – Arnolds Šablovskis, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas fizikas skolotājs – par skolēnu sasniegumiem fizikas centralizētajā eksāmenā un mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslas jomā – Liene Eltermane, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vizuālās mākslas skolotāja – par skolēnu sasniegumiem valsts mēroga konkursos un mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Pilsoniskā un sociālā jomā – Jana Freimane, Liepājas Liedaga vidusskolas vēstures skolotāja – par mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Veselības un fiziskās aktivitātes jomā – Ieva Lanka, Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas sporta skolotāja – par skolēnu sasniegumiem valsts mēroga sacensībās un mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Tehnoloģiju jomā – Jānis Silenieks, Liepājas Līvupes pamatskolas-attīstības centra mājturības un tehnoloģiju skolotājs – par mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.
  • Sākumizglītības jomā – Anna Pauliņa, Liepājas Centra sākumskolas matemātikas skolotāja – par skolēnu sasniegumiem valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, kā arī mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs
  • Sākumizglītības jomā – Tatjana Ciganova, Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes “Gulbītis” skolotāja – par sasniegumiem valsts mēroga un starptautiskajos konkursos, kā arī mūsdienīgu metodiskā darba organizēšanu meistarklasēs.

  Informāciju sagatavoja
  Agija Tērauda
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Domes priekšsēdētāja padomniece
  Sabiedrisko attiecību jautājumos
  Tālrunis: 63 404 722
  E-pasts: agija.terauda@liepaja.lv