Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības nodeva par suņu turēšanu

Visiem suņu īpašniekiem Liepājas pašvaldībā jāmaksā suņa turēšanas nodeva.

Iekasētā nodeva tiek izmantota klaiņojošu dzīvnieku izķeršanai, suņu pastaigu laukumu ierīkošanai un uzturēšanai, mājdzīvnieku ekskrementu urnu apsaimniekošanai, izglītojošu pasākumu un akciju organizēšanai.

Suņa turēšanas nodeva ir 8,54 eiro gadā par vienu suni.

Suņa turēšanas nodeva jāsāk maksāt, kad suns sasniedzis 3 mēnešu vecumu, un jāmaksā ik gadu visa suņa mūža garumā.

Samazinātā suņu turēšanas nodeva

  • pensionāriem nodeva ir 1,42 eiro gadā par vienu suni,
  • sterilizēto dzīvnieku īpašniekiem nodeva ir samazināta par 50%.

No suņa turēšanas nodevas ir atbrīvoti

  • vientuļie nestrādājošie pensionāri,
  • pirmās un otrās grupas invalīdi,
  • redzes un dzirdes invalīdi.

Rekvizīti nodevas apmaksai

Saņēmējs: Liepājas Centrālā administrācija
Reģistrācijas Nr.: 90000063185
Konta numurs: LV50UNLA0051302501110
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, suņa mikročipa numurs un informācija, ka tiek maksāta suņa turēšanas nodeva par gadu.

*** Kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva par suņa turēšanu Liepājas pilsētā, nosaka Liepājas domes saistošie noteikumi Nr.7 "Par pašvaldības nodevu par suņa turēšanu Liepājā".