Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Pašvaldība personu datu apstrādi veic saskaņā ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto kārtību par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personu datu apstrādi (pdf).

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Plašāku informāciju par pašvaldības iestāžu veiktajām datu apstrādēm skatīt zem katra konkrētā nosaukuma.

Domes komitejas un komisijas.

Liepājas Izglītības pārvalde.

Liepājas būvvalde.

Liepājas bāriņtiesa.

Liepājas Centrālā  administrācija.

Liepājas Kapsētu pārvalde.

Liepājas Komunālā pārvalde.

Liepājas Kultūras pārvalde.

Liepājas Nekustamā īpašuma pārvalde.

Liepājas Nodarbinātības projekti.

Liepājas Sociālais dienests.

Liepājas Sporta pārvalde.