Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Pašvaldība personu datu apstrādi veic saskaņā ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto kārtību par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personu datu apstrādi (pdf).

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Plašāku informāciju par pašvaldības iestāžu veiktajām datu apstrādēm skatīt zem katra konkrētā nosaukuma.

Būvvalde.

Bāriņtiesa.

Domes komitejas un komisijas.

Izglītības pārvalde.

Kapsētu pārvalde.

Komunālā pārvalde.

Kultūras pārvalde.

Nekustamā īpašuma pārvalde.

Nodarbinātības projekti.

Pašvaldības administrācija.

Sociālais dienests.

Sporta pārvalde.