Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Pašvaldība personu datu apstrādi veic saskaņā ar Liepājas pilsētas domes apstiprināto kārtību par Liepājas pilsētas pašvaldībā veikto personu datu apstrādi (pdf).

Pašvaldības veiktās personas datu apstrādes

Plašāku informāciju par pašvaldības iestāžu veiktajām datu apstrādēm skatīt zem katras konkrētās iestādes.

Būvvalde.

Bāriņtiesa.

Izglītības pārvalde.

Kapsētu pārvalde.

Komunālā pārvalde.

Kultūras pārvalde.

Nekustamā īpašuma pārvalde.

Nodarbinātības projekti.

Pašvaldības administrācija.

Pašvaldības policija.

Sociālais dienests.

Sporta pārvalde.