Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Paziņojums par Jaunliepājas kanālmalas lokāplānojuma izstrādes uzsākšanu16. novembris, 2022Nekustamais īpašums un būvniecība

  Lokālplānojuma robežas
  1 no 1

  Liepājas valstspilsētas pašvaldības dome 2022. gada 10. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 402/15 ar kuru uzsākta lokālplānojuma, kas groza Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu teritorijai starp Kaiju, Aldaru, Jelgavas ielām un Jauno ostmalu līdz O. Kalpaka ielai, Liepājā, izstrādes uzsākšana.

  Tas paredz kanālmalai meklēt jaunas izmantošanas iespējas, tostarp atjaunot vēsturisko ielu struktūru un izveidot publisku piekļuvi ostmalai. 

  Skatīt:

  Jaunliepājas daļas attīstība paredzēta Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmā 2022.–2027. gadam.

  Lokālplānojums tiks izstrādāts, pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likumu un Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 628 “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem”.

  Kontaktinformācija

  Līga Ločmele
  Liepājas pilsētas Būvvalde
  Galvenā zemes ierīcības inženiere
  E-pasts: liga.locmele@liepaja.lv