Paziņojums par nostiprinājuma lūguma iesniegšanu

Ir izveidots jauns bezmaksas pakalpojums visiem nekustamā īpašuma īpašniekiem – iespēja piereģistrēt savu e-pastu, uz kuru saņemt informāciju no Zemesgrāmatas.

Jaunais pakalpojums ir domāts nekustamā īpašuma īpašnieku drošībai, lai novērstu krāpniecības gadījumus, kad Zemesgrāmatā tiek iesniegti viltoti nostiprinājuma lūgumi.

Īpašnieks, kurš piereģistrējis savu e-pasta adresi, nekavējoties saņems ziņu par iesniegto nostiprinājuma lūgumu.  Tādejādi ļaujot īpašniekam nekavējoties informēt Zemesgrāmatu, kā arī iespējami ātri vērsties kompetentajās izmeklēšanas iestādēs, lai novērstu turpmāku prettiesisku darījumu ķēdi.

Savu e-pastu var piereģistrēt:

  • klātienē tuvākajā Zemesgrāmatā, uzrakstot iesniegumu,
  • elektroniski portālā www.zemesgramata.lv, autorizējoties ar banku autorizācijas līdzekļiem, e-parakstu vai eID karti sadaļā “Mani dati”, apakšsadaļā “Pieteikt manu īpašuma uzraudzību”, izvēlnē – “Paziņojumi par iesniegtajiem nostiprinājuma lūgumiem”.

Vēršam uzmanību, ka pakalpojums ir pieejams arī gadījumos, ja nekustamā īpašuma īpašniekam nav izveidota e-pasta adrese. Tādā gadījumā nekustamā īpašuma īpašnieks var norādīt kādu sev uzticamu cilvēku, kuram ir e-pasts. Īpašnieks to var izdarīt klātienē, rakstot iesniegumu jebkurā Zemesgrāmatas nodaļā vai Tiesu administrācijā Antonijas ielā 6, Rīgā.

Kontaktinformācija

Kurzemes Zemesgrāmatas nodaļa
Adrese: Jūras iela 12, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 63 489 790, 63 489 780
E-pasts: kurzeme@zemesgramata.lv

Darba laiks
Pirmdiena: 8.30–18.00
Otrdiena: 8.30–17.00
Trešdiena: 8.30–17.00
Ceturtdiena: 8.30–17.00
Piektdiena: 8.30–16.00