Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Paziņojums par sabiedrisko apspriešanu projektā “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”27. septembris, 2022Paziņojumi

  Teritorijas karte
  1 no 1Dienvidkurzemes reģionālā atkritumu apsaimniekošanas plāna teritorija

  Paziņojums par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata un plānošanas dokumenta projekta “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” sabiedrisko apspriešanu.

  Plānošanas dokumenta nosaukums: „Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam” (Plāns).

  Plāna izstrādātājs: SIA “Liepājas RAS”, reģ. Nr. 42103023090, adrese: Ķīvītes, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV–3430, tālrunis: 26 156 407, e-pasts: birojs@liepajasras.lv.Plāna izstrādātāja pārstāvis: SIA “Geo Consultants”, reģ. Nr. 40003340949, juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67 627 504, e-pasta adrese: birojs@geoconsultants.lv.

  Vides pārraudzības valsts birojs 2022. gada 12. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 4-02/40/2022 par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu plānošanas dokumentam “Dienvidkurzemes reģionālais atkritumu apsaimniekošanas plāns 2023.–2027. gadam”.

  Plāns attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas nozari Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā (iepriekš - Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģions). Plāns ir vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments reģionālā līmenī - Dienvidkurzemes atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kas ietver šādas pašvaldības: Liepājas valstspilsēta, Dienvidkurzemes novads, Saldus novads, Kuldīgas novada Nīkrāces, Raņķu, Rudbāržu, Skrundas, Laidu pagasti, Skrundas pilsēta.

  Plāna un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiks 2022. gada 31. oktobrī plkst. 17:00 SIA “Liepājas RAS” administrācijas ēkā (“Ķīvītes”, Grobiņas pagasts, Dienvidkurzemes novads), vienlaikus interesentiem tiks nodrošināta dalība arī tiešsaitē.

  Tiešsaistes videokonferencei pieejas saite tiks publicēta tīmekļvietnē www.liepajasras.lv, www.geoconsultants.lv 27. oktobrī.

  Ar sagatavotajiem materiāliem par paredzēto darbību no 27. septembra varēs iepazīties tīmekļvietnē www.liepajasras.lv, www.geoconsultants.lv, kā arī Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Liepājā, Rožu ielā 6, Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Grobiņā, Lielā ielā 76, Kuldīgas novada pašvaldībā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 1 un Saldus novada pašvaldībā, Saldū, Striķu ielā 3.

  Laika posmā no 2022. gada 27. septembra līdz 31. oktobrim par paredzēto darbību interesentiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes rakstot uz e-pasta adresi: kaspars.klavenieks@geoconsultants.lv vai birojs@liepajasras.lv.