Peldūdens kvalitāte

Oficiālās peldsezonas laikā, no 15. maija līdz 15. septembrim, Veselības inspekcija un pašvaldība veic peldūdens kvalitātes monitoringu pilsētas oficiālajās peldvietās: Dienvidrietumu peldvietā, peldvietā pie Centrālās glābšanas stacijas un Beberliņu peldvietā.

Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta 2 reizes mēnesī (vienu reizi Veselības inspekcija, vienu – pašvaldība) gan laboratoriski, gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot netipiskai ūdens krāsai, ūdens ziedēšanai, atkritumiem ūdenī, naftas produktiem, noturīgām putām.

Apskatīt peldūdens kvalitātes mērījumus.

Par piesārņojumu iedzīvotāji var ziņot

  • Valsts vides dienestam, tālrunis: 26 338 800 (24/7)
  • Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai, tālrunis: 63 404 745 (darba dienās Pr. 8.30–18.00, Ot.–Ce. 8.30–17.00, Pk. 8.30–16.00).
  • Atjaunots:
  • 4. augusts, 2022