Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Peldūdens kvalitāte

Oficiālās peldsezonas laikā, no 15. maija līdz 15. septembrim, Veselības inspekcija un pašvaldība veic peldūdens kvalitātes monitoringu pilsētas oficiālajās peldvietās: Dienvidrietumu peldvietā, peldvietā pie Centrālās glābšanas stacijas un Beberliņu peldvietā.

Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta 2 reizes mēnesī (vienu reizi Veselības inspekcija, vienu – pašvaldība) gan laboratoriski, gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot netipiskai ūdens krāsai, ūdens ziedēšanai, atkritumiem ūdenī, naftas produktiem, noturīgām putām.

Aktuāli

No 07.06.2024. peldēties nebija ieteicams Liepājas Dienvidrietumu peldvietā un Liepājas peldvietā pie stadiona. No 11.06.2024. pēc atkārtotām analīzēm peldēties atkal atļauts Liepājas Dienvidrietumu peldvietā un Liepājas peldvietā pie stadiona.

Apskatīt peldūdens kvalitātes mērījumus.

Par piesārņojumu iedzīvotāji var ziņot

  • Valsts vides dienestam, tālrunis: 26 338 800 (24/7)
  • Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai, tālrunis: 63 404 745 (darba dienās Pr. 8.30–18.00, Ot.–Ce. 8.30–17.00, Pk. 8.30–16.00).
  • Atjaunots:
  • 12. jūnijs, 2024