Peldūdens kvalitāte

Oficiālās peldsezonas laikā, no 15. maija līdz 15. septembrim, Veselības inspekcija veic peldūdens kvalitātes monitoringu pilsētas oficiālajās peldvietās: Dienvidrietumu pludmalē, pludmalē pie Centrālās glābšanas stacijas un Beberliņu ūdenskrātuvē.

Ūdens kvalitāte tiek pārbaudīta gan laboratoriski, gan vizuāli novērtējot peldvietu, īpašu uzmanību pievēršot netipiskai ūdens krāsai, ūdens ziedēšanai, atkritumiem ūdenī, naftas produktiem, noturīgām putām.

Apskatīt peldūdens kvalitātes mērījumus.

Par piesārņojumu iedzīvotāji var ziņot

  • Valsts vides dienestam, tālrunis: 26 338 800 (24/7)
  • Liepājas pašvaldības administrācijas Vides nodaļai, tālrunis: 63 404 745 (darba dienās Pr. 8.30–18.00, Ot.–Ce. 8.30–17.00, Pk. 8.30–16.00).
  • Atjaunots:
  • 26. jūlijs, 2021