Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pensionāru dienas centri

Pensionāru dienas centru darbības mērķis ir sniegt bezmaksas pakalpojumus, dodot iespēju pensionāriem bagātināt sociālo dzīvi, pilnīgāk integrēties sabiedrības dzīvē iesaistot pasākumos, atbilstoši viņu veselības stāvoklim, garīgajām un fiziskajām spējām.

Mērķauditorija ir pensionāri, kuri vēlas piedalīties sabiedriskās aktivitātēs, neatkarīgi no viņu vecuma, dzimuma, tautības, sociālā stāvokļa, politiskās un reliģiskās piederības.

Pensionāru dienas centri klientiem nodrošina

 • tematiskās tikšanās (kultūras, literatūras, veselības, sadzīves jautājumos),
 • izglītojošās lekcijas (zinātnes, medicīnas, starptautiskajos jautājumos),
 • praktiskās nodarbības pulciņos (čaklo roku, veselības, nūjošanas),
 • kultūras un atpūtas pasākumu apmeklēšanu,
 • TV un preses izdevumu pieejamību,
 • galda spēles, novusa spēles,
 • ekskursijas, pārgājienus,
 • domubiedru tikšanās,
 • informācijas sniegšanu par aktuālajām sabiedriskajām norisēm,
 • papildus aktivitātes (svētku dienu svinēšana un citas tamlīdzīgas aktivitātes).

Pensionāru dienas centri sadarbojas ar Liepājas pilsētas pašvaldības struktūrvienībām, valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, juridiskajām un fiziskajām personām.

Liepājā ir divi pensionāru dienas centri

Centri atvērti klientiem darba dienās no plkst. 11.00–17.00.

Dienvidrietumu mikrorajonā   Karostā
Klaipēdas ielā 96a
Vadītāja Ritma Kluce
Tālrunis: 26 343 750
  Ģenerāļa Baloža ielā 1
Vadītāja Mairita Fogele
Tālrunis: 63 456 179

Senioru klubs "Jaunliepājas dzirkstele"

T. Breikša ielā 45
Kluba vadītāja Rita Grinberga
Tālrunis: 26 216 357

Centrs ir atvērts otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 11.00–16.00.

Jaunliepājas senioru klubiņā  aicināti pulcēties aktīvie Jaunliepājas, Ziemeļu priekšpilsētas un Zaļās birzs seniori – šeit notiek rokdarbnieku nodarbības, vokālā ansambļa mēģinājumi, tiek plānotas arī citas nodarbības un ir idejas par kopīgiem pasākumiem.

 • Atjaunots:
 • 2. oktobris, 2023