Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Personas datu apstrādes pārzinis un saziņa

Pārzinis personas datu apstrādei ir Liepājas pilsētas pašvaldība.

Reģistrācijas Nr.: 40900016437
Adrese: Rožu iela 6, Liepāja
Tālrunis: 63 403 222
Elektroniskā pasta adrese: info@liepaja.lv

Pašvaldības izveidotās iestādes ir uzskatāmas par pārziņa struktūrām, tās nav atsevišķi pārziņi.

Liepājas pilsētas pašvaldības datu aizsardzības speciālists

Tālrunis: 63 422 331
E-pasts: das@liepaja.lv

Saziņa

Jebkādu jautājumu vai neskaidrību gadījumā saistībā ar pašvaldības veikto personas datu apstrādi, aicinām sazināties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju , tajā skaitā, sazinoties ar pašvaldības datu aizsardzības speciālistu.