Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pieņem ekspluatācijā Ezermalas ielu un gājēju - velosipēdistu tiltu22. jūlijs, 2022Pašvaldība

  Ezermalas ielu un gājēju -velosipēdistu tilts pār Tirdzniecības kanālu
  1 no 3
  Ezermalas ielu un gājēju -velosipēdistu tilts pār Tirdzniecības kanālu
  2 no 3
  Ezermalas ielu un gājēju -velosipēdistu tilts pār Tirdzniecības kanālu
  3 no 3

  Ceturtdien, 21. jūlijā, Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas būvvalde” ir pieņēmusi ekspluatācijā pārbūvēto Ezermalas ielu un gājēju -velosipēdistu tiltu pār Tirdzniecības kanālu. Pašvaldība kā projekta un būvdarbu pasūtītājs ir saņēmusi apliecinošu dokumentu – aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

  Projekta ietvaros veikta Ezermalas ielas brauktuves pārbūve, stāvvietu un stāvlaukuma izbūve (92 automobiļiem), labiekārtojuma, tostarp 54 jaunu koku stādījumu ierīkošanu, ielas apgaismojuma pārbūve un izbūve, elektroapgādes tīklu kabeļu un gaisvadu līniju pārbūve, vājstrāvas komunikāciju tīklu pārbūve, lietus ūdens kanalizācijas izbūve, sadzīves kanalizācijas pārbūve un izbūve, ūdens apgādes pārbūve un izbūve, kā arī vecā Dzelzceļa tilta pār Tirdzniecības kanālu pārbūve par gājēju un velosipēdistu tiltu.

  Kopējās projekta izmaksas bija 2 666 664,33 eiro, no kurām Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums 1 360 000 eiro, Valsts budžeta dotācija 60 000 eiro, pārējais pašvaldības finansējums.

  Uzziņai

  Projekts tiek īstenots "Pamatinfrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības veicināšanai, revitalizējot degradēto teritoriju Liepājā 3. kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Projekta mērķis ir degradētās teritorijas revitalizācija, sakārtojot teritorijas pamatinfrastruktūru atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, nodrošinot ilgtspēju veicinošu jaukta darījumu un sabiedrisko objektu un jaukta darījumu apbūves ar ražošanas funkciju teritoriālo izaugsmi, t.sk. veicinot darba vietu radīšanu.

  Būvdarbi: sākti 2020. gada 28. oktobrī, pabeigti 2022. gada 25. maijā;
  Būvnieks: SIA “CTB”;
  Būvuzraudzību nodrošināja: SIA”Isliena V”;
  Autoruzraudzību veica: SIA “Firma L4”.

  Informāciju sagatavoja

  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa
  Tālrunis: 22 017 277
  E-pasts: samd@liepaja.lv