Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

  Pieņem ekspluatācijā Zirgu salas Dabas māju28. maijs, 2020Pašvaldība

  1 no 7Turpmāk Zirgu salā sportiskās aktivitātes būs iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku un atklājumiem ērtā un mūsdienīgā interjerā.
  2 no 7NATURA 2000 teritorija Liepājas ezerā. Turpmāk Zirgu salā sportiskās aktivitātes būs iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku un atklājumiem ērtā un mūsdienīgā interjerā. Ikdienā iecienīta pastaigu un atpūtas taka viena gada laikā ir papildināta ar būtisku infrastruktūras elementu - Dabas māju
  3 no 7Zirgu salā sportiskās aktivitātes ir iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku mūsdienīgā interjerā.
  4 no 7Turpmāk Zirgu salā sportiskās aktivitātes būs iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku un atklājumiem ērtā un mūsdienīgā interjerā.
  5 no 7Turpmāk Zirgu salā sportiskās aktivitātes būs iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku un atklājumiem ērtā un mūsdienīgā interjerā.
  6 no 7Turpmāk Zirgu salā sportiskās aktivitātes būs iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku un atklājumiem ērtā un mūsdienīgā interjerā.
  7 no 7NATURA 2000 teritorija Liepājas ezerā. Turpmāk Zirgu salā sportiskās aktivitātes būs iespējams apvienot ar dabas izzināšanas prieku un atklājumiem ērtā un mūsdienīgā interjerā. Ikdienā iecienīta pastaigu un atpūtas taka viena gada laikā ir papildināta ar būtisku infrastruktūras elementu - Dabas māju

  Būvvaldes komisija ceturtdien, 28. maijā, pieņēma ekspluatācijā Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā otrās kārtas būvdarbus - jauno objektu Dabas māju.

  Dabas māja daļēji atrodas uz Liepājas ezera, un ap to ir izveidota labiekārtota teritorija, tādējādi radīta pamatinfrastruktūra, kurā vienuviet turpmāk iedzīvināt Liepājas ezera un Baltijas jūras dabas izziņas, izpētes un zvejas kultūras mantojuma saglabāšanu un sabiedrības izglītošanu par to.

  Vieglās, gaiša koka siju-statņu un stikla konstrukcijās būvētā ēka novietota uz ZA-DR garenass, kas nodrošina iekštelpu izgaismošanu un saules siltuma uzņemšanu no rīta agruma līdz pat saulrietam, vienlaikus veidojot sasaisti ar plašo ārtelpu.

  Ēka ir labi saskatāma gan no piebraucamajiem ceļiem un arī ezera puses, savukārt no iekstelpām pa lielajiem logiem paveras skati uz dabas ainavām un pilsētas panorāmu ar baznīcu torņiem, skursteņiem un citām vertikālēm tālumā.

  Dabas māja daļēji novietota uz pāļiem - ar pārkari virs ezera krasta. Ap ēku ir izbūvētas koka laipas, kas vienā pusē izved virs ūdeņiem, bet otrā - ir savienotas ar nelielu pagalmu.

  Labiekārtojums ir paredzēts ērtai dabas vērošanai un visdažādākajiem pasākumiem plašai sabiedrībai. Uz laipas virs ezera izveidota terase apmeklētāju sēdvietām.

  Dabas mājā ir divas izstāžu zāles un telpas diviem birojiem, telpas savieno gaitenis; ir labierīcības un arī neliela noliktava; telpu kopplatība - 130 kvadrātmetri.

  Jaunais objekts pieslēgts elektroapgādei, centralizētai ūdensapgādei un kanalizācijai. Apsilde paredzēta, izmantojot gaisa siltumsūkņus un papildus - malkas apkuri no divām čuguna krāsniņām, kas novietotas izstāžu zālēs un pievienotas dūmvadiem virs īpaši apstrādāta skārda jumta.

  Nākotnē būs iespējams Dabas māju paplašināt - esošais apjoms ir veidots tā, lai austrumu pusē varētu pievienot piebūvi, ko ar esošo daļu savienos stiklota pāreja.

  Dabas mājas atklāšana apmeklētājiem varētu notikt šā gada rudenī, kad Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" ietvaros uzsāks ekspozīcijas izvietošanu un interešu izglītības programmu satura izstrādi un īstenošanu vides zinātņu jomā.
  Pie ekspozīcijas plānošanas šobrīd strādā Zinātnes un izglītības inovāciju centra eksperti, mācību spēki no Liepājas Universitātes un Norvēģijas zinātnes centriem.

  Pozitīvās pārmaiņas vietā, kur līdz pagājušā gadsimta 60.gadu beigām atradās sadzīves atkritumu izgāztuve un kas vairākus gadu desmitus vēl pēc tam iedzīvotājiem joprojām nebija pieejama, sākās līdz ar Dabas aizsardzības pārvaldes īstenoto projektu 2013. gadā - ezera daļā, kas iekļaujas NATURA 2000 teritorijā, tika uzbūvēts putnu novērošanas tornis un vienu kilometru gara pastaigu taka gar to.

  Vēlāk Zirgu salā ar pašvaldības aktīvu līdzdalību un finansējumu ir izbūvēts arī piebraucamais ceļš, auto stāvlaukums, koka laipas un skatu platformas krasta nogāzēs, dabas taka papildināta ar augu stādījumiem, āra trenažieriem, iekārtotām atpūtas, ugunskura un makšķerēšanas vietām.

  Par dabas vērtībām un aizsardzības noteikumiem apmeklētājiem stāsta informācijas stendi un norādes.

  Uzziņai

  Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā otrā kārta (Dabas māja):

  Pasūtītājs: Liepājas pilsētas pašvaldība
  Projektētājs: SIA “BM-projekts”
  Arhitekts: Valdis Zariņš, SIA "Vizarh"
  Autoruzraugs: Didzis Dāle
  Dizainere: Ineses Zariņa, SIA "Vizarh"
  Būvuzņēmējs: SIA “Kurzemes būvserviss”
  Būvdarbu termiņš: 2019. gada jūnijs - 2020. gada aprīlis
  Būvuzraudzība: SIA “Liepājas celtniecības kompānija”, Andis Šakers-Pelcmanis

  Dabas mājas izveides projekts īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas: 458 703,66 EUR, no kurām:

  • EJZF finansējums 270 000,00 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 188 703,66 EUR.

  Dabas mājas saturu (t.sk. ekspozīciju) nodrošinās Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde projekta “Liepājas izglītības un zinātnes centra attīstība” vides jomā ietvaros, piesaistot finansējumu no EEZ/norvēģu finanšu instrumenta. Dabas māju apsaimniekos Liepājas pilsētas pašvaldības Izglītības pārvalde.

  Informāciju sagatavoja

  Aigars Štāls
  Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists
  Tālrunis: 26 444 290
  E-pasts: aigars.stals@liepaja.lv