Piešķir naudas balvu Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas audzēknim Eduardam Spāģim11. jūlijs, 2019Izglītība

  Eduards Spāģis
  1 no 1Eduards Spāģis Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas komandas sastāvā (pirmais no kreisās) IT konkursā Ventspilī, kur komanda ieguva 1.vietu

  11. jūnijā Liepājas pilsētas domes pastāvīgajā Izglītības, kultūras un sporta komitejā nolemts piešķirt naudas balvu 1500 eiro apmērā Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases absolventam Eduardam Spāģim par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos.

  Naudas balva Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas absolventam Eduardam Spāģim piešķirta par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos, kuros iegūts vidējais procentuālais kopvērtējums 91,67%.

  Saskaņā ar Liepājas Domes nolikumu "Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju”, naudas balvu var piešķirt 12.klases izglītojamajam par izciliem sasniegumiem obligātajos valsts centralizētajos eksāmenos 1500 eiro apmērā, ja iegūts visaugstākais zināšanu novērtējums ne mazāk kā 85% par katru eksāmenu.

  Eduarda Spāģa zināšanu un prasmju novērtējums centralizētajos eksāmenos angļu valodā bija 86%, matemātikā – 98%, latviešu valodā – 91%.

  Eduards Spāģis vidusskolā regulāri piedalījies arī valsts mēroga mācību olimpiādēs fizikā, matemātikā, datorikā un programmēšanā. 11. klasē Eduards ieguvis 2. vietu Valsts fizikas olimpiādē 10.–12. klasēm un ar savu zinātniski pētniecisko darbu “Automatizācijas attīstības izpēte un automātiskās garderobes izveidošana” izvirzīts uz Latvijas 42. izglītojamo zinātniski pētniecisko konferenci.

  Šī mācību gada beigās Eduards Spāģis saņēmis arī Latvijas Valsts Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pateicības rakstu par izciliem un teicamiem mācību sasniegumiem. Turpmāk jaunietis nolēmis studēt Rīgas Tehniskajā Universitātē un apgūt inženierzinātnes.

  Kopš 2013. gada, kopš pieņemts nolikums “Par talantīgo izglītojamo finansiālu motivāciju” Liepājas pašvaldība veicina pilsētas vispārizglītojošo skolu izglītojamo talantu izaugsmi un attīstību, reizi gadā piešķirot naudas balvas mācību teicamniekiem, kā arī mācību olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu lasījumu konferences uzvarētājiem. Naudas balva 1500 eiro apmērā 12. klašu izglītojamiem par izciliem sasniegumiem centralizētajos eksāmenos līdz šim pasniegta četras reizes, pēdējo reizi 2017. gadā.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
  sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv