Plāno izveidot labiekārtotu autostāvvietu pie Liepājas teātra un rekonstruēt Skolas ielu8. novembris, 2019Pašvaldība

  Ceļu shēma
  1 no 1

  Lai izveidotu labiekārtotu autostāvvietu pie Liepājas teātra un sakārtotu Skolas ielu, to pārbūvējot posmā no Kārļa Zāles laukuma līdz Baznīcas ielai, deputāti ceturtdienas, 7. novembra, Attīstības komitejas sēdē atbalstīja minētās ieceres tehniskās dokumentācijas izstrādes uzsākšanu.

  Lai pašvaldība varētu izstrādāt tehnisko projektu, kurā iekļauta ne tikai Skolas ielas pārbūve, bet arī sabiedrībai vitāli nepieciešamās autostāvvietas izveidošanai pie Liepājas teātra, 19. septembra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederoša zemesgabala Skolas ielā 7A un juridiskai personai piederoša zemesgabala Bāriņu ielā 12 robežu pārkārtošanu, nemainot zemesgabalu platības. Lēmums tika pieņemts, lai optimizētu kopējo Liepājas pilsētas pašvaldībai piederošo zemesgabalu novietojumu konkrētajā teritorijā un būtu iespējams izbūvēt publisku pieejamu autostāvvietu pilsētas centra un arī Liepājas teātra apmeklētājiem.

  Tehniskās dokumentācijas izstrāde tiks veikta projekta “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” ietvaros. Izmaksas tehniskās dokumentācijas izstrādei paredzēts segt no Liepājas pilsētas pašvaldības 2019. un 2020. gada budžeta.

  Tehniskās dokumentācijas izstrādi organizēs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvalde sadarbībā ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādi “Komunālā pārvalde”.

  Projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde tiek veikta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros paredzētajam projektam “Uzņēmējdarbības vides attīstība Liepājā, 3. kārta” (Pr_167).

  Precizēts: šis lēmumprojekts deputātiem nav jāapstiprina domes sēdē.

  Informāciju sagatavoja

  Evita Enģele
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Tālrunis: 63 404 775
  E-pasts: evita.engele@liepaja.lv