Politiski represētajiem uz Latvijas simtgadi būs divi svētku pabalsti3. oktobris, 2018Paziņojumi

  Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 100. gadadienu, Liepājas pašvaldība visām politiski represētajām personām izmaksās svētku pabalstu 50 eiro apmērā, tādējādi izsakot atzinību par devumu Latvijas neatkarības stiprināšanā. Arī no valsts šogad tiks piešķirts 100 eiro liels vienreizējais atbalsts, kuru represētajiem izmaksās Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūra kopā ar pensiju.

  Politiski represētie, kuru dzīvesvieta deklarēta Liepājā, pašvaldības piešķirto svētku pabalstu varēs saņemt no 7. novembra jebkurā no A/s “Norvik banka” Liepājas filiālēm, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Pabalsta apmērs kopš 2017. gada ir 50 eiro. Liepājā ir aptuveni 440 personas, kuras ir tiesīgas saņemt šo pabalstu.

  Iesniegumu par pabalsta piegādi mājās vai pārskaitīšanai uz kontu var iesniegt Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā, E.Veidenbauma ielā 3, 220. kabinetā pieņemšanas laikos: pirmdienās no pulksten 14:00 līdz 17:00, otrdienās no pulksten 9:00 līdz 12:00, ceturtdienās no pulksten 15:00 līdz 18:00, piektdienās no pulksten 14:00 līdz 16:00.

  Represētie, kuri veselības stāvokļa dēļ paši nevar aiziet uz banku, aicināti līdz 26. oktobrim ar aprūpētāju vai pilnvaroto personu palīdzību vērsties ar iesniegumu Sociālajā dienestā par pabalsta piegādi dzīvesvietā vai tā pārskaitīšanu uz personas norādīto kontu kredītiestādē.

  Ja persona nav iekļauta sarakstā, tad pabalstu var pieprasīt, arī vēršoties Sociālajā dienesta Sociālo pakalpojumu daļā un iesniedzot pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus līdz šā gada 10. decembrim.

  Savukārt valdība lēmusi, ka politiski represētās personas un nacionālās pretošanās kustības dalībnieki par godu Latvijas valsts 100. gadadienai saņems vienreizēju 100 eiro lielu atbalstu. Atbalsts tiks piešķirts tām politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kuriem statuss ir piešķirts un Iedzīvotāju reģistrā ir aktīvs līdz 2018. gada 30. septembrim un kuru dzīves vietas adrese ir deklarēta vai reģistrēta Latvijā.

  Atbalstu piešķirs un izmaksās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA). Plānots, ka VSAA atbalstu izmaksās novembrī, taču ne vēlāk kā līdz 2018. gada 31. decembrim. Atbalsta saņēmējiem, kas ir vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmēji, atbalstu izmaksās vienlaicīgi ar pensiju, un šīm personām atbalsta saņemšanai nebūs jāiesniedz iesniegums.

  Savukārt, personām, kuras nesaņem invaliditātes vai vecuma pensiju, VSAA nosūtīs uz šo personas deklarēto vai reģistrēto dzīves vietas adresi paziņojumu par atbalsta pieprasīšanas kārtību.

  Informāciju sagatavoja

  Gunta Jākobsone
  Liepājas pilsētas Sociālais dienests
  Sabiedrisko attiecību speciāliste
  Mobilais tālrunis: 29 106 561
  E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv