Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Profesionālā izglītība

Papildus tradicionālajām izglītības iespējām, visu vecumu iedzīvotājiem pieejamas dažādas interešu un neformālā izglītības.

Liepājā tiek piedāvātas aktuālas un inovatīvas profesionālās izglītības iespējas, ko piedāvā divi profesionālās izglītības kompetenču centri. Šīs izglītības iestādes raksturo moderna mācību vide, zinoši mācībspēki – nozares praktiķi, saistošs izglītības programmu piedāvājums un konkurētspējīga izglītība.

Absolvējot šīs izglītības iestādes, audzēkņi iegūst trešo profesionālās kvalifikācijas līmeni.

Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola

Liepājas mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu veido divas vidusskolas, kuras ir apvienotas zem vienas profesionālā izglītības kompetenču centra:

  • Liepājas Dizaina un mākslas vidusskola,
  • Emiļa Melngaiļa Liepājas mūzikas vidusskola.

Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolā var iegūt izglītību mākslas, dizaina un mūzikas specialitātēs, mācoties kādā no četrgadīgajām (pēc pamatskolas) vai divgadīgajām (pēc vidusskolas) programmām.

Liepājas Valsts tehnikums

Liepājas Valsts tehnikums pēc rekonstrukcijas kļuvis par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Kurzemes reģionā. Valsts tehnikums aprīkots ar pilnvērtīgu mācību vidi un sniedz iespēju izglītot darba tirgum nepieciešamos kvalificētos speciālistus atbilstoši darba tirgus vajadzībām.

Liepājas Valsts tehnikumā var apgūt vairāk nekā 20 dažādas profesijas dažādās jomās gan pēc 9. klases, gan 12. klases, tostarp inženierzinātnes, komerczinības, finanses, ēdināšanu un viesmīlību, amatniecību, drēbnieka un citas profesijas.

Mācību procesa laikā audzēkņi saņem valsts stipendiju un paaugstināto stipendiju par labām sekmēm.

Liepājas Jūrniecības koledža

Liepājas Jūrniecības koledža ir viena no vecākajām šāda veida mācību iestādēm Latvijā. 2016. gadā apritēja 140 gadi kopš Liepājas Jūrniecības koledžā zinības apgūst nākamie kuģu vadītāji un mehāniķi. Līdztekus šīm divām specialitātēm koledžā apmāca arī loģistikas speciālistus pārvadājumiem pa jūru.

Mācību iespējas izglītības iestādē ir elastīgas un piemērotas dažādiem mūsu audzēkņu iepriekšējās izglītības līmeņiem: gan ar pamatskolas izglītību, gan ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.