Autostāvvietas būvniecība (projekta slēgtā futbola halle Zvejnieku alejā 2, Liepājā 1. kārta)

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 25. jūnijs, 2018
  • 14. oktobris, 2019

  Projekta mērķis ir slēgtās futbola halles autostāvvietu izbūve.

  Dokumenti

   Piezīmes

   Finansējums

   Projekts tiek īstenots “Izglītības un zinātnes ministrijas 2018. gada valsts budžeta programmas 09.00.00 “Sports” apakšprogrammas 09.04.00 “Sporta būves”” ietvaros. Līgums ar Izglītības un zinātnes ministriju noslēgts 2018. gada 25. jūnijā.

   Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1 160 229.51, tai skaitā:

   • Izglītības un zinātnes ministrijas finansējums EUR 800 000.00;
   • pašvaldības finansējums EUR 360 229.51 (11.25%).

   Plānotās projekta aktivitātes

   • autostāvvietu izbūve, būvprojekts paredz izveidot stāvlaukumu 189 automašīnām, no tām 9 paredzētas invalīdiem, 7 stāvvietas autobusiem.

   • inženiertīklu izbūve līdz 2. kārtas (slēgtās futbola halles ēkas) būvniecības robežai.

   Projekta termiņš

   Projektu īstenošanas sākuma datums ir 2018. gada 25. jūnijs. Projekta īstenošanas beigu termiņš ir 2019. gada septembris.

   Kontaktinformācija

   Uldis Klaks-Kleins
   Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
   Attīstības pārvalde
   Tālrunis: 63 404 768
   E-pasts: uldis.klaks-kleins@liepaja.lv