Projekts "Baltijas jūras aizsardzība no neattīrītu notekūdeņu noplūdes pilsētu teritorijās plūdu laikā"

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Komunālā pārvalde
  • 18. februāris, 2019
  • 12. februāris, 2020

  Pilsētas un universitātes Baltijas jūras apkārtnē izstrādā plūdu kontroles plānošanas risinājumu pilsētvides attīstītājiem. “NOAH” koncepcija palīdzēs pilsētām novērst plūdus un samazināt Baltijas jūras piesārņojumu. Projekta nosaukums angļu valodā: “Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas”.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekta kopējās izmaksas ir EUR 126 395,00, tai skaitā INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.–2020. gadam finansējums (85,00% apmērā) - EUR 107 435,75, Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums (15 % apmērā) - 18 959, 25 EUR.

  Projekta aktivitātes

  Projekta ietvaros plānots veikt šādas aktivitātes:

  • Automātisko hidroloģisko staciju (ūdens līmeņa sensors un video novērošanas kamera) uzstādīšana Cietokšņa kanālā pie Lībiešu un Grīzupes ielu caurtekām, Tirdzniecības kanālā pie Atteku salas iepretim zemes gabalam Vecā ostmala 10, kā arī Liepājas ezerā netālu no Amatas un Ukstiņa ielu krustojuma.
  • Aktualizēt jau 2008. gadā COWI izstrādāto koncepciju par sadzīves un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu atdalīšanu, veikt pilsētas virszemes ūdeņu novadīšanas vaļējo sistēmu inventarizāciju un izstrādāt potenciāli applūstošo teritoriju 3D modeli.

  Projekta partneri

  Projektā piedalās 18 partneri no Baltijas jūras reģiona valstīm – pieci no Igaunijas, trīs no Somijas, trīs no Polijas, divi no Zviedrijas, viens no Dānijas un četri no Latvijas, starp tiem - Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde (LPPI) Komunālā pārvalde, kuras pārziņā ir Liepājas pilsētas lietus ūdens novadīšanas sistēmas. Projektā ir trīs asociētie partneri.

  Projekta īstenošanas termiņš

  Projekta ilgums plānots 30 mēneši, sākot no 2019. gada 1. janvāra. Plānotais projekta beigu termiņš ir 2021. gada 30. septembris.

  Kontaktpersona

  Mārtiņš Herbsts
  projektu vadītājs
  Projektu ieviešanas nodaļa
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: martins.herbsts@liepaja.lv