“Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centra Zirgu salā, Liepājā, izveide 5. kārta” Nr. 19-02-FL03-F043.0207-000004

  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • 9. marts, 2020
  • 4. janvāris, 2021

  Projekta mērķis ir veikt piesārņotās teritorijas Zirgu salas rietumu daļā sakopšanu un planēšanu. Projekta ietvaros plānots samazināt objekta degradējošo ietekmi uz vidi, veicot salas vidusdaļā esošās nelegālās atkritumu izgāztuves rekultivāciju, teritorijas planēšanu un apsēšanu ar zālāju. Lai atvērtu teritoriju plašākai sabiedrības daļai un veicinātu aktīvās atpūtas iespēju daudzveidību Liepājas pilsētā, iecerēts izbūvēt skrituļošanas celiņu ar skeitborda trasi apkārt sakoptajai teritorijai.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds logo

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots ar Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) atbalstu, pasākuma "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana" ietvaros.

  Projekta kopējās izmaksas ir 261 629.16 EUR, no kurām:

  • EJZF finansējums 212 499.99 EUR;
  • Liepājas pilsētas pašvaldības finansējums 49 129.17 EUR.

  Projekta apraksts

  Projekta ietvaros tiks veikta teritorijas sakopšana un aktīvās atpūtas infrastruktūras izbūve Zirgu salā. 132 795 m2 platībā būvdarbos paredzēta Zirgu salas rietumu daļas teritorijas sakopšana, planēšana, bedru aizbēršana, mazvērtīgo koku un krūmu izciršana un zālāja iesēšana.

  Projekta realizācija veicinās vides un dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un vairošanu, pilsētas degradēto teritoriju sakopšanu un kopējās pilsētvides kvalitātes uzlabošanos.

  Paplašinot aktīvās atpūtas iespēju daudzveidību pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, apkārt sakoptajai teritorijai tiks izbūvēts skrituļošanas celiņš (870 m garumā) un skeitborda trase (176 m garumā). Tā kā teritorija tiks pielāgota aktīvajai atpūtai, tiks sekmēta arī veselīga dzīvesveida un sporta popularizēšana.

  Projekta īstenošanas ilgums

  No 2020. gada 18. februāra līdz 2021. gada 11. janvārim.

  Kontaktpersona

  Anete Bokuma
  Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītāja
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: anete.bokuma@liepaja.lv