Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta, identifikācijas Nr. 5.6.2.0/18/I/016

  • Iesniedzējs:
  • Publicēts:
  • Atjaunots:
  • Liepājas pašvaldība
  • 26. jūlijs, 2019
  • 31. jūlijs, 2020

  Projekta mērķis ir Liepājas pilsētas degradētās teritorijas revitalizācija, nodrošinot videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu.

  Dokumenti

  Piezīmes

  Finansējums

  Projekts tiek īstenots “Degradēto teritoriju revitalizācija un uzņēmējdarbības pamatinfrastruktūras izveide kūrorta zonā Liepājā, 1. kārta” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” pirmās atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” ietvaros.

  Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgta 2019. gada 26. jūlijā.

  Kopējās projekta izmaksas ir EUR 1 045 396.95, tai skaitā:

  • Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums EUR 881 701.17 (85%)
  • Valsts budžeta dotācija EUR 38 898.58 (3.75%)
  • Pašvaldības finansējums EUR 116 695.74 (11.25%)

  Plānotās projekta aktivitātes

  Peldu ielas pārbūve posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam, Liepājā:

  • ielas pārbūve – 612 m;
  • apgaismojuma tīkla pārcelšana un izbūve,
  • lietus ūdens kanalizācijas pārbūve un izbūve - 889 m;
  • sadzīves kanalizācijas izbūve – 438 m;
  • ūdensvada izbūve – 480 m;
  • alejas pārbūve uz Gulbju dīķīti – 153 m.

  Projekta termiņš

  Projektu īstenošanas sākuma datums ir 2019. gada 26. jūlijs, projektu īstenošanas beigu datums ir 2020. gada 25. novembris.

  Kontaktpersonas

  Uldis Klaks-Kleins
  Projektu ieviešanas nodaļas projektu vadītājs
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 768
  E-pasts: uldis.klaks-kleins@liepaja.lv

  Kristīne Lukošjus
  Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja
  Attīstības pārvalde
  Tālrunis: 63 404 705
  E-pasts: kristine.lukosjus@liepaja.lv